Die 2020 begrotingsrede in ’n neutedop

The 2020 Budget Speech in a nutshell
March 17, 2020
ASL is raising the bar on protecting client data and compliance with POPIA
March 17, 2020

Click here for ENGLISH

Tito Mboweni, Minister van Finansies, het op 26 Februarie 2020 sy tweede toespraak op die nasionale begroting gelewer. Belastingbetalers kan ’n bietjie makliker asemhaal omdat hy geen groot belastingverhogings aangekondig het nie.

 • Die persoonlike inkomstebelastingdrempels en die primêre, sekondêre en tersiêre korting word met 5,2% verhoog vir 2020/21, wat hoër is as die verwagte inflasie van 4,4%.
 • Belasting-drempels vir individue vir 2020 is soos volg:
Belasbare inkomste (R) Belastingkoerse (R)
1 – 205 900 18% van die belasbare inkomste
205 901 – 321 600 37 062 + 26% van die belasbare inkomste bo 205 900
321 601 – 445 100 67 144 + 31% van die belasbare inkomste bo 321 600
445 101 – 584 200 105 429 + 36% van die belasbare inkomste bo 445 100
584 201 – 744 800 155 505 + 39% van die belasbare inkomste bo 584 200
744 801 – 1 577 300 218 139 + 41% van die belasbare inkomste bo 744 800
1 577 301 en bo 559 464 + 45% van die belasbare inkomste bo 1 577 300

 

 • Daar sal ’n toename in die waarde van mediese belastingkrediete in 2020/21 wees van R310 tot R319 per maand vir die eerste twee afhanklikes, en van R209 tot R215 per maand vir die oorblywende afhanklikes.
 • Die jaarlikse limiet op bydraes tot belastingvrye spaarrekeninge sal vanaf 1 Maart 2020 van R33 000 tot R36 000 verhoog word.
 • Die regering sal die belasting op die vrystelling van buitelandse vergoeding wat deur Suid-Afrikaanse inwoners verdien word, verhoog tot R1,25 miljoen per jaar, vanaf 1 Maart 2020.
 • Om die eiendomsmark te ondersteun, is die drempel vir hereregte aangepas. Eiendom wat R1 miljoen of minder kos, sal nie meer aan hereregte onderhewig wees nie.
 • Sommige van die indirekte belastingveranderings sluit in:
  • Verhoging van die brandstofheffing met 25c/liter, wat bestaan uit ’n verhoging van 16c/liter in die algemene brandstofheffing en ’n verhoging van 9c/liter in die POF-heffing; en
  • Verhoging van aksynsbelasting op alkohol en tabak met tussen 4,4 en 7,5%.
 • Die volgende koerse bly onveranderd:
  • BTW teen 15%;
  • Belasting op korporatiewe inkomste teen 28% en dividende belasting op 20%;
  • Alle insluitingskoerse vir kapitaalwinsbelasting; en
  • Die koers van terughoubelasting vir rente en tantieme, teen 15%.

Hierdie lys is nie omvattend nie. U is welkom om ASL se elektroniese belastinggids van ons webwerf af te laai.

Laai die volledige opsomming HIER af

Kyk na die visuele hoogtepunte HIER

ASL
ASL
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X