SAID: Terugvoer omdraaitye

Omheining van verliese (artikel 20A) vir natuurlike persone
June 6, 2018
Voorlopige belasting: Onderskattingsboetes
June 6, 2018

Een van die mees algemene navrae waarmee ons op ’n daaglikse basis te doen kry, is hoe lank dit die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) sal neem om op navrae en indienings, van welke aard ookal, te reageer en af te handel.  Ongelukkig is die kort antwoord – ‘te lank’. Om u hierop voor te berei het ons die verskeie sperdatums en wagperiodes opgesom:

Vir algemene navrae, eskalasies en die opvolg van belastingsake is die SAID se normale omdraaityd ongeveer 21 werksdae. 

Terugbetalings

Sommige belastingbetalers is gelukkig genoeg om op ’n terugbetaling vanaf die SAID geregtig te wees.  Die SAID het 21 werksdae, na die afhandeling van ’n aanslag om ’n terugbetaling te maak.  Daar was al egter gevalle waar terugbetalings binne 2 tot 3 dae plaasgevind het.

In sommige gevalle kan ’n terugbetaling vertraag word, deur onder andere:

  • ’n Oudit deur die SAID (terugvoer omdraaityd van 90 werksdae);
  • Ongeldige bankbesonderhede (terugbetaling sal geskied wanneer bankbesonderhede opdateer word); en
  • Uitstaande opgawes (terugbetaling sal geskied wanneer alle uitstaande opgawes ingedien en afgehandel is).

Dokumente vir verifikasie

Alle uitgawes en aftrekkings moet deur geldige dokumentasie ondersteun word. Wanneer ’n opgawe vir ’n verifikasie selekteer word moet hierdie dokumente aan die SAID verskaf word.  Belastingpligtiges het 21 werksdae om hierdie inligting in te dien, waarna die SAID dan 60 werksdae het om die opgawe af te handel.

Besware

Sodra die verifikasie- en / of ouditproses op ’n opgawe afgehandel is sal die SAID ’n aanslag (ITA34) vir die betrokke belastingjaar uitreik, wat dan deur ons belastingafdeling nagesien en aan u gestuur word.  Indien ons oplet dat die aanslag van u berekende belastingaanspreeklikheid verskil, is ons by magte om ’n beswaar teen die aanslag binne 30 werksdae vanaf die uitreikdatum daarvan te teken.  Die SAID het dan weer 60 werksdae vanaf die datum waarop die beswaar ontvang is om daarop te reageer.

Let daarop dat die meeste van die omdraaitye van die SAID nie in die Belastingadministrasiewet voorgeskryf word nie, dit is slegs die SAID se standaard praktyk. Tye ten opsigte van besware word wél voorgeskryf en moet streng toegepas word.

As deel van ons missie streef ons daarna om tydige terugvoer op al u belastingnavrae te gee en maak ons ’n punt daarvan om op te volg sodra die voorgeskrewe wagperiodes verstryk het.

Ons nooi u uit om met ons belastingafdeling in verbinding te tree sou u enige verdere navrae met betrekking tot terugbetaling, verifikasie of beswaar hê. U kan ons kontak by 021 840 1600 of tax@asl.co.za.

 

 

ASL
ASL
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X