Hoogtepunte uit die 2023-Begrotingsrede

Foreword
April 11, 2023
Highlights from the 2023 Budget Speech
April 11, 2023
Click here for ENGLISH

Die 2023-begrotingsrede is op Woensdag, 22 Februarie 2023, deur die Minister van Finansies, Enoch Godongwana, gelewer. Oor die algemeen het die begrotingsrede ‘n versigtige benadering tot fiskale bestuur weerspieël, met ‘n fokus op die bevordering van ekonomiese groei, die skep van werksgeleenthede en die aanspreek van maatskaplike ongelykheid. Alhoewel daar ‘n paar veranderinge aan belastingkoerse en aksynsbelasting was, was dit betreklik gering en gemik op die bereiking van spesifieke beleidsdoelwitte, eerder as om inkomste te verhoog. Die regering se verbintenis tot fiskale konsolidasie en verantwoordelike bestuur van openbare finansies bly ‘n sleutelprioriteit.

Hiermee ‘n kort opsomming van die belangrikste veranderinge, asook dit wat onveranderd bly, soos in die Minister se toespraak aangekondig:

• Individue wat vanaf 01 Maart 2023 sonpanele installeer, sal ‘n korting van 25% van die koste van die panele kan eis, tot ‘n maksimum van R15 000. Dit kan aangewend word om hul belastingaanspreeklikheid in die 2023/24 belastingjaar te verminder. Hierdie aansporing sal vir een jaar beskikbaar wees.

• Belastingkortings sal in ooreenstemming met inflasie aangepas word. Die verandering in die primêre korting verhoog die belastingvrye drempel vanaf R91 250 (in 2022) na R95 750 vir belastingbetalers jonger as 65 jaar.

• Persoonlike inkomstebelastingkoerse bly onveranderd. Daar was egter ‘n paar veranderinge aan belastingskale met ‘n inflasionêre aanpassing. Dit beteken dat individue effens meer sal kan verdien voordat hulle na ‘n hoër belastingskaal beweeg. Belastingskale vir individue vir die jaar van aanslag wat op 29 Februarie 2024 eindig, is soos volg:

Belasbare Inkomste (R) Belastingkoers (R)
1 – 237 100 18% van belasbare inkomste
237 101 – 370 500 42 678 + 26% van belasbare inkomste bo 237 100
370 501 – 512 800 77 362 + 31% van belasbare inkomste bo 370 500
512 801 – 673 000 121 475 + 36% van belasbare inkomste bo 512 800
673 001 – 857 900 179 147 + 39% van belasbare inkomste bo 673 000
857 901 – 1 817 000 251 258 + 41% van belasbare inkomste bo 857 900
1 817 001 en meer 644 489 + 45% van belasbare inkomste bo 1 817 000
 • Daar sal ‘n toename in die waarde van mediese belastingkrediete in 2023/24 wees, met ‘n verhoging van R347 tot R364 per maand vir die eerste twee begunstigdes, en van R234 tot R246 per maand vir die oorblywende begunstigdes.
 • Die jaarlikse vrystelling op rente verdien deur individue jonger as 65 jaar (R23 800) en vir individue 65 jaar en ouer (R34 500) bly onveranderd.
 • Die limiet vir bydraes tot belastingvrye spaarrekeninge bly onveranderd op R36 000 per jaar.
 • Verhogings van 9% in aksynsbelasting op alkohol en tabak.
 • Korporatiewe inkomstebelasting bly onveranderd op 27% vir jare van aanslag wat op enige datum op of ná 31 Maart 2023.
 • Die volgende koerse bly onveranderd:
  • BTW teen 15%
  • Dividendterughoubelasting teen 20%
  • Alle insluitingskoerse vir kapitaalwinsbelasting
  • Rente- en tantième-weerhoubelastingkoerse teen 15%

Neem asb. kennis dat hierdie lys nie omvattend is nie.

U is welkom om ASL se elektroniese belastinggids van ons webwerf af te laai deur HIER te kliek.

Vir meer inligting kan u ons skakel by 021 840 1600 of e-pos by tax@asl.co.za.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X