Werknemersbelastingrekonsiliasie 2018

Enabling a paperless environment through Receipt Bank
April 6, 2018
Employees’ tax reconciliation 2018
April 6, 2018

April tot Mei is jaarliks die tydperk wat werkgewers gegun word om hulle werknemers se belastingrekonsiliasie uit te voer. Tydens hierdie werknemersrekonsiliasieproses word daar van werkgewers vereis om ’n EMP501-verklaring in te dien. Hierdie verklaring rekonsilieer die belasting wat van werknemers ingesamel is met die geld wat aan die SAID betaal is en die totale belastingwaarde van werknemers se inkomstebelastingsertifikate (IRP5) vir die besondere periode.

Die Wet op Inkomstebelasting No. 58 van 1962 bepaal onder meer dat werkgewers die volgende moet doen:

  1. trek die korrekte bedrag belasting af van werknemers,
  2. betaal hierdie bedrag maandeliks aan die SAID,
  3. rekonsilieer hierdie aftrekkings en betalings tydens die jaarlikse rekonsiliasie en die interimrekonsiliasie, en
  4. reik belastingsertifikate uit aan werknemers.

Om te voldoen aan die vereistes van die Wet op Inkomstebelasting moet werkgewers hul Maandelikse Werknemersverklarings (EMP201’s) by die SAID indien voor of op die 7de van die volgende maand.

Die SAID het oor die afgelope paar jaar die rekonsiliasieproses verbeter met die gebruik van toepassings soos eFiling en e@syfile. Dit het die administrasie verbonde aan die indiening van die rekonsiliasies aanmerklik verminder.

Die EMP501-rekonsiliasie vir die 12 maande wat op 28 Februarie geëindig het moet voor of op 31 Mei 2018 ingedien word.

’n Paar belangrike dinge om in gedagte te hou:

  • E@syfile-werkgewersagteware is bygewerk tot weergawe 6.8.3.
  • Werkgewers word aangespoor om hulle LBS-bankbesonderhede op eFiling se RAV01-vorm na te gaan.
  • Dit sal verseker dat die bankbesonderhede korrek is in gevalle waar ’n ETI-terugbetaling verwag word.
  • As die besonderhede foutief is sal ’n werkgewer genoodsaak wees om ’n SAID-tak te besoek om dit te hersien.
  • Afskrifte van alle verklarings wat ingedien is en die verwante ondersteunende dokumente (tersaaklike materiaal) moet vir vyf jaar behou word.
  • Stuur u rekonsiliasie voor die keerdatum om te voorkom dat boetes gehef word.

As u enige hulp benodig met die voltooiing van u EMP501-rekonsiliasies, moenie huiwer om ons Salarisafdeling  by 021 840 1600 of salaries@asl.co.za te kontak nie.   

ASL
ASL
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X