SAID / Belasting verwikkelinge

Highlights of the 2022 Budget Speech
March 22, 2022
Tax considerations when employees work remotely abroad
March 22, 2022

SAID- en eFiling korrespondensie

Na aanleiding van die onlangse bedrog en die kaping van efiling profiele wat deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) ondervind is, het hulle hul beleid rondom kommunikasie aan belastingbetalers aangepas. Gevolglik sal alle korrespondensie voortaan slegs aan belastingbetalers se persoonlike e-pos adresse gestuur word en nie meer aan u belastingpraktisyn (ASL) gestuur word nie.

Ons wil dus graag versoek dat u enige korrespondensie wat vanaf die SAID ontvang word vir ons sal aanstuur na tax@asl.co.za. Dit sal ons in staat stel om op hoogte van u sake te bly en dit pro-aktief te bestuur.

Belastingaftrekkings (LBS) op u pensioen of annuïteit

Vir pensioenarisse met slegs een bron van inkomste gedurende ʼn belastingjaar, sal die korrekte werknemersbelasting gewoonlik van hul pensioen of annuïteit afgetrek word, voordat dit aan hulle oorbetaal word.

Waar ʼn pensioenaris egter meer as een bron van inkomste ontvang, word die verskillende bronne van inkomste aan die einde van die belastingjaar saamgevoeg om die korrekte bedrag verskuldigde belasting te bepaal. Aangesien al die bronne van inkomste bymekaar getel word om die belasbare inkomste te bepaal, word hulle in ʼn hoër belastingskaal geplaas. Hierdie skep ʼn belastingaanspreeklikheid wat teen jaareinde aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) betaal moet word, aangesien onvoldoende LBS gedurende die jaar afgetrek sou word voordat hulle maandelikse pensioen ontvang is.

Pensioenarisse kan hul aftreefonds administrateur versoek om ʼn hoër bedrag LBS af te trek sodat enige verskuldigde belasting teen jaareinde voldoende gedek is. Tog maak nie baie pensioenarisse van hierdie opsie gebruik nie en word hulle dan met onverwagse belastingskuld op jaareinde gelaat.

Die SAID se onlangse toegang tot derdeparty-data (veral beleggingsinstellings in hierdie geval) stel hulle in staat om ʼn meer akkurate LBS-aftrekkingsbedrag vir pensioenarisse met twee of meer bronne van inkomste te bepaal. Gevolglik sal u aftreefonds administrateur gedurende die jaar ʼn meer akkurate bedrag LBS van u pensioen of annuïteite aftrek. Die LBS wat gedurende die jaar van u pensioen afgetrek word kan effens hoër wees, maar in ruil daarvoor is dit onwaarskynlik dat u aan die einde van die belastingjaar voor ʼn onverwagse belastingaanspreeklikheid te staan gaan kom.

Die SAID beoog om hierdie diens met ingang van 1 Maart 2022 bekend te stel.

U hoef niks te doen nie, aangesien die SAID u aftreefonds administrateur van die korrekte LBS-aftrekkingspersentasie sal voorsien.

U is welkom om enige navrae rakende hierdie verwikkelinge aan tax@asl.co.za te stuur.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X