Jaarlikse CIPC-opgawes en die gepaardgaande vorms

Belastingafdeling: Ons missie
April 6, 2018
Pligte en verantwoordelikhede van direkteure ten opsigte van korporatiewe beheer van ’n maatskappy
April 6, 2018

In terme van Artikel 33 van die Maatskappywet No. 71 van 2008 (“die Wet”) word daar van alle maatskappye en beslote korporasies vereis om jaarlikse opgawes by die “Companies and Intellectual Property Commission” (“CIPC”) in te dien.

Tesame met die jaarlikse CIPC-opgawe, moet ’n stel van die maatskappy se finansiële state of die “Financial Accountability Supplement – CoR30.2” (die CoR30.2-vorm) by CIPC ingedien word.

In die geval van publieke maatskappye en alle ander entiteite waar ’n oudit ’n verpligting is, moet daardie entiteit se geouditeerde finansiële state saam met die jaarlikse opgawe by CIPC ingedien word.

Vir alle ander entiteite moet die CoR30.2-vorm voltooi word en saam met die jaarlikse opgawe by CIPC ingedien word.

In die gevalle waar ons verantwoordelik is vir die indiening van ’n entiteit se jaarlikse opgawe by CIPC, sal ons die CoR30.2-vorm vir die toepaslike entiteit sover soos wat moontlik is met die inligting tot ons beskikking voltooi.  Die voltooide CoR30.2-vorm sal aan die betrokke direkteur/e gestuur word vir goedkeuring en ondertekening.  Met die ontvangs van die goedgekeurde CoR30.2-vorm, word dit tesame met die jaarlikse opgawe van die entiteit by CIPC ingedien.

 

 

ASL
ASL
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X