Geldige BTW-faktuurvereistes vir BTW-ondernemers

Toename in BTW. Neem kennis van dié idee.
March 20, 2018
Valid Tax Invoice Requirements for VAT Vendors
April 6, 2018

Wanneer u iets vir u besigheid aankoop moet u verseker dat u ’n geldige belastingfaktuur ontvang. Dit stel u in staat om insetbelasting van die SAID te eis. Met die wysiging van die BTW-koers van 14% na 15% , het BTW nou weer onder die soeklig gekom. Hiermee saam word daar nou meer gefokus op BTW-nakoming en meer spesifiek na wanneer ons inset-BTW op ’n faktuur kan eis en wat ’n geldige BTW-faktuur behels. Dit is ’n kleinigheid wat baie verwaarloos word wanneer dit by maandelikse boekhouding kom. Dit is baie belangrik om aandag te skenk aan die fakture wat aan u boekhouers gestuur word omdat hierdie fakture “geldig”moet wees voordat inset-BTW van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) geëis kan word.

Lees asseblief noukeurig die volgende uiters belangrike inligting in verband met geldige BTW-fakture.

Suid-Afrika het ’n BTW-stelsel waarvolgens besighede wat vir BTW geregistreer is, toegelaat word om BTW (inset-BTW) wat aangegaan word op besigheidsuitgawes, te eis ten opsigte van die BTW wat ingevorder word (uitset-BTW) op die lewerings wat deur die besigheid gemaak is. Die belangrikste dokument in so ’n stelsel is ’n belastingfaktuur. Sonder ’n geldige belastingfaktuur kan ’n besigheid nie insetbelasting wat betaal is ten opsigte van besigheidsuitgawes, aftrek nie.

Die BTW-Wet bepaal dat ’n belastingfaktuur sekere besonderhede moet bevat oor die belasbare lewerings deur die besigheid gemaak asook die partye in die transaksie. Die BTW-Wet bepaal ook die tydraamwerk waarbinne ’n belastingfaktuur uitgereik moet word (21 dae vanaf die datum waarop die lewering gemaak is).

’n Besigheid moet ‘n volledige belastingfaktuur uitreik wanneer die prys meer as R5 000 is en mag ’n verkorte belastingfaktuur uitreik as die vergoeding vir die lewering R5 000 of minder is. As die lewering vir ’n bedrag van R50 of minder  gemaak word, is ’n belastingfaktuur nie nodig nie.  ’n Dokument soos  ’n betaalpuntstrokie of ’n verkoopbewys waarop die BTW wat deur die leweransier gehef is, aangedui word, sal wél nodig wees ten einde die belasting wat afgetrek is, te verifieer.

Sedert 8 Januarie 2016 moet die volgende inligting vermeld word op ’n belastingfaktuur om die SAID tevrede te stel dat dit ’n geldige faktuur is:

  • Bevat die woorde “Belastingfaktuur, “BTW-faktuur”of “Faktuur”;
  • Naam, adres en BTW-registrasienommer van die ondernemer;
  • Naam, adres en, waar die ontvanger ‘n ondernemer is, die ontvanger se BTW-registrasienommer;
  • Reeksnommer en uitreikdatum van die faktuur;
  • Korrekte beskrywing van die goedere en/of dienste (met aanduiding waar die toepaslike goedere tweedehands is);
  • Hoeveelheid of volume van die goedere of dienste wat gelewer word; en
  • Waarde van die lewering, die bedrag belasting wat gehef word en die vergoeding vir die lewering.

As u enige BTW-verwante vrae het, staan ons vriendelike en bekwame span gereed om u te help. Moenie huiwer om ons te kontak nie.

ASL
ASL
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X