Wat moet jy oorweeg wanneer jy in ’n besigheid belê?

Audit, review and compilations – differences and Companies Act requirements
June 4, 2018
What should you consider when investing in a business?
June 4, 2018

Jy werk al jare lank hard en het uiteindelik genoeg fondse en moed bymekaar geskraap om die groot sprong, waaroor jy só lank droom, te neem… jy gaan in jou eie besigheid belê.

Jy het die perfekte besigheid gevind en is opgewonde oor jou nuwe reis, wanneer jy skielik besef dat jy nog nooit in hierdie situasie was nie en skielik geen idee het wat om volgende te doen nie.

Die eerste stap

Dit is belangrik om te verstaan wat jy uit jou belegging wil kry. Sommige mense mag slegs in ’n besigheid belê vir finansiële gewin, terwyl ander belê om ’n lewenslange droom te vervul, of om byvoorbeeld ’n baie spesifieke passie na te jaag, soos om die geleentheid te hê om elke dag uit ’n vliegtuig te spring by jou nuutverworwe valskermspringskool.

Alhoewel motivering vir elke persoon sal verskil en waarskynlik ’n aantal faktore sal insluit, is dit belangrik om te verstaan wat jou besluite dryf, sodat jy slim kan belê.

Begin met die einde in gedagte

Sodra jy die “hoekom” agter jou beleggingsbesluit verstaan, is dit gewoonlik ’n goeie beginsel om met die einde in gedagte te begin. Vra jouself af waar jy in die volgende drie tot vyf jaar wil wees (valskermspring elke dag, die rykste persoon in jou straat, baie vrye tyd, ens.) en hoe jy jou besigheid kan benut om jou daar te kry.

Goeie vrae om te vra mag, onder andere, die volgende insluit:

  1. Is die besigheid skaalbaar (die vermoë om ’n sakemodel te vermenigvuldig)?
  2. Is die besigheid arbeid-/tydintensief?
  3. Het jy die voldoende en nodige vaardighede om die besigheid te bestuur?
  4. Is jy bewus van al die risiko’s wat jy deur die belegging aanvaar?
  5. Is die prys wat jy bereid is om te betaal vir die besigheid gestaaf en redelik?

Praktiese oorwegings

In praktiese terme, is daar ’n aantal maniere om in ’n besigheid te belê, hoofsaaklik insluitend die verkryging van ’n lopende saak, in teenstelling met ekwiteit/ledebelang in ’n bestaande entiteit. Dit is ook belangrik om die voordele/nadele van die struktuur waarin jy wil belê, te verstaan. Jy kan byvoorbeeld besluit om as ’n eenmansaak, deur ’n maatskappy, ’n korporatiewe struktuur of ’n trust, ens. te belê.

Bogenoemde oorwegings kan ’n groot invloed op ’n verskeidenheid faktore hê, insluitend statutêre risiko, belastinggevolge, kontrakteringsprosedures, ens. As die proses nie reg benader word nie, kan dit op die lange duur baie onnodige hoofpyne veroorsaak.

Opsomming

Om in ’n besigheid te belê, is ongetwyfeld altyd ’n baie opwindende vooruitsig wat, indien dit korrek benader word, ’n hoogs positiewe impak op ’n persoon se lewe kan hê. Dit kan egter ’n moeilike proses wees indien dit nie versigtig onderhandel word nie.

Daar word dus aanbeveel dat jy ’n geloofwaardige en ervare vennoot vind om jou te help en deur die proses te lei, en selfs om jou strategies te ondersteun en te help ná die belegging.

ASL
ASL
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X