Waarom is ‘n testament belangrik?

Eerste administratiewe boete opgelê met betrekking tot die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, 2013 (“POPIA”)
September 18, 2023
ASL Personeelnuus
September 18, 2023

Om ‘n testament te hê? Of om nie ‘n testament te hê nie? Dit is die vraag. Nee, nie regtig nie. Of jy nou een-en-twintig of een-en-negentig is, in jou eerste werk of die laaste stadiums van aftrede, getroud of ongetroud, kinders het of nie kinders het nie, geen afhanklikes het of baie afhanklikes het nie, vanaf die oomblik wat jy bates besit, het jy ‘n testament nodig.

Bates kan in verskeie vorms verkry word, van die klein bedrag spandeergeld in jou bankrekening tot die deposito wat jy gespaar het vir ‘n huis, of die huis en die inhoud daarvan, die blinknuwe motor of betroubare motor wat jou nooit in die steek laat nie, tot die sentimentele (en dikwels baie waardevolle) items wat van generasie tot generasie oorgedra word. Indien enige hiervan op jou van toepassing is, het jy ‘n testament nodig.

Om ‘n opgedateerde en regsgeldige testament te hê, kan een van die belangrikste nalatenskappe wees wat jy vir jouself en jou gesin agterlaat. Om ‘n geliefde te verloor is ongelooflik moeilik, en ‘n geldige testament in plek sal jou eggenoot, kinders en jou bates beskerm en sorg dat ‘n baie moeilike tyd makliker gemaak word.

Die voordele van ‘n opgedateerde testament:

 1. Jy besluit wie die voogde van jou minderjarige kind/ers sal wees:

‘n Testament bied aan jou die geleentheid om die persoon te nomineer wie jy graag wil hê na jou minderjarige kind/ers moet omsien. Indien jy sterf sonder ‘n testament of indien jy nie voorsiening in jou testament maak vir ‘n voog nie, sal die Hooggeregshof hierdie uiters belangrike besluit namens jou neem.

 1. besluit hoe jou bates verdeel sal word:

‘n Geldige testament is ‘n regsgeldige dokument wat jou die vermoë bied om te bepaal hoe jy wil hê jou boedel met jou dood hanteer moet word. Indien jy sonder ‘n testament sterf, sal jou boedel hanteer word volgens die Intestate Erfregwet 81 van 1987 (“die Wet”). Dit impliseer dat die verdeling van jou rykdom volgens die Wet sal geskied en ‘n verwoestende finansiële uitwerking op jou eggenoot en kinders mag hê. Verder sal die erfenis van ‘n minderjarige aan die Voogdyfonds betaal word wat dit sal bestuur totdat die minderjarige meerderjarig word.

 1. Jy besluit wie die eksekuteur van jou boedel sal wees:

Om ‘n testament te hê, stel jou in staat om die persoon aan te stel wie jy wil hê om die eksekuteur van jou boedel te wees – iemand wat verantwoordelikheid aanvaar vir die verdeling van jou rykdom na jou dood, en verseker dat alles volgens jou wense gebeur en jou wense betyds en koste-effektief uitvoer.

 1. Verandering in omstandighede:

Persoonlike omstandighede verander meer gereeld as wat ons gewoonlik besef – geboortes, sterftes, aannemings, egskeidings, aankoop of verkoop van eiendom, huwelike en dies meer – en as jy nie jou testament gereeld hersien het nie, kan die wense daarin vervat daartoe lei dat jou bates onvanpas verdeel word.

 1. Gee Terug:

‘n Testament voorsien nie net vir die mense wie jy in die lewe lief gehad het nie; dit bied jou ook die geleentheid om terug te gee en ‘n nalatenskap agter te laat wat ‘n werklike verskil in die lewens van baie mense kan maak. Of dit nou ‘n omgewings-, diere- of menslike organisasie is, om ‘n deel van jou rykdom aan liefdadigheid te skenk is ‘n edele gebaar wat ‘n testament kan fasiliteer.

 1. Want môre is nie belowe nie:

Uitstel en die onwilligheid om die dood as ‘n deel van die lewe te aanvaar, is algemene redes waarom mense nie ‘n testament het nie. Soms kom die besef dat ‘n testament nodig is, te laat – soos wanneer ‘n onverwagse sterfte of gestremdheid plaasvind. Om die addisionele spanning op families te vermy, is dit raadsaam om seker te maak dat jou testament op datum is.

Gegewe die belangrikheid van ‘n testament in die afhandeling van jou boedel, is dit van uiterste belang dat die oorspronklike getekende testament veilig gestoor word, maar terselfdertyd toeganklik is vir ‘n betroubare vertroueling wanneer die tyd aanbreek dat die testament in werking tree.

Ons stel voor dat ‘n lêer saamgestel word wat die volgende dokumente insluit om te help met die afhandeling van jou boedel:

 1. Oorspronklike testament en wensebrief.
 2. Afskrif van jou identiteitsdokument, huweliksertifikaat en huweliksvoorwaardekontrak.
 3. Oorspronklike titelaktes van alle eiendomme in jou besit.
 4. Kontakbesonderhede van erfgename en legate.
 5. Vuurwapenlisensies.
 6. Motorvoertuigregistrasiedokumente.
 7. Inligting rakende beleggings, lewens- en versekeringspolisse en finansiële adviseurs.
 8. Lys van bates en laste.

Die voorbereiding van hierdie lêer sal die administratiewe prosesse in staat stel om hul gang te gaan en jou geliefdes in staat stel om op dit wat werklik van belang is, te fokus.

Indien u enige navrae het oor testamente of graag ‘n testament wil laat opstel, is u welkom om Jacques Potgieter te kontak by JacquesP@asl.co.za.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X