Turning strategic thinking into strategic action
October 29, 2019
Data Analytics – a change of perspective
October 29, 2019

In die Belastingafdeling streef ons daarna om alle aansoeke en registrasies so vinnig en pynloos moontlik af te handel en in die proses die kliënt se interaksie met die SAID tot ’n minimum te beperk. Die grootste sondebok wat registrasies en aansoeke vertraag is verkeerde en onvoldoende ondersteunende dokumentasie.

Die onderstaande verteenwoordig ’n opsomming van algemene registrasies (en dokumente wat daarmee gepaard gaan) waarmee ons op ’n daaglikse basis te doen kry:

BTW-registrasies en opdatering van geregistreerde besonderhede (maatskappye)

 • Resolusie vir die aanstelling van die publieke amptenaar;
 • Gesertifiseerde afskrifte van identiteitsdokumente van alle direkteure;
 • Nuutste registrasie dokumente en akte van oprigting van die maatskappy;
 • Bewys van die maatskappy se fisiese adres, nie ouer as drie maande vanaf die datum van die aansoek;
 • Bewys van die publieke amptenaar se fisiese adres, ook nie ouer as drie maande vanaf die aansoekdatum nie; en
 • Oorspronklike bankstaat, in die naam van die entiteit, nie ouer as drie maande vanaf die aansoekdatum nie.

Vir BTW-registrasies, bykomend tot bogenoemde:

 • Voltooide en getekende VAT101 aansoekvorm om registrasie vir BTW;
 • Bevestiging van die omset van die maatskappy, gewoonlik minstens drie belastingfakture ten bedrae van ’n minimum van R50 000 moet die aansoek vergesel; en
 • Effektiewe datum van die registrasie (in die geval van verpligte registrasies).

Belastingklaringsertifikate om geld na die buiteland te neem:

 • Relevante materiaal wat die bron van die kapitaal wat belê moet word, demonstreer;
 • Staat van bates en laste vir die vorige drie belastingjare;
 • Land waarin die fondse belê gaan word;
 • Die tipe belegging; en
 • Waarde van die belegging.

Boedels (Tweede registrasies):

 • Doodsertifikaat van die oorledene;
 • Identiteitsdokument van die oorledene;
 • Eksekuteursbrief vanaf die Meester;
 • Gesertifiseerde afskrif van die eksekuteur se identiteitsdokument;
 • Bewys van fisiese adres en kontakbesonderhede van die eksekuteur, nie ouer as drie maande vanaf die aansoekdatum;
 • Laaste testament van die oorledene;
 • ’n Inventaris van die bates van die oorledene;
 • Die likwidasie- en distribusierekening; en
 • Bankrekening, in die naam van die boedel, nie ouer as drie maande vanaf die aansoekdatum.

Gegewe die feit dat die SAID soms baie onvoorspelbaar is, bestaan die klein moontlikheid dat ons nie met die eerste probeerslag suksesvol is nie. In lyn met ons waardes probeer ons egter om deurgaans op hoogte te bly van alle verwikkelinge by die SAID en dateer ons ons lys van ondersteunende dokumente deurlopend op met die nuutste inligting tot ons beskikking. Sodoende probeer ons om registrasies en aansoeke die eerste keer suksesvol af te handel.

Ons nooi u uit om met ons Belastingafdeling in verbinding te tree sou u enige verdere navrae hê met betrekking tot registrasies of aansoeke. U kan ons kontak by 021 840 1600 / tax@asl.co.za

ASL
ASL
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X