Logboeke vir individue en dieselrabatte vir boerderye

Maintenance of surviving spouse
September 10, 2020
Logbooks for individuals and diesel rebates in farming
September 10, 2020

Click here for ENGLISH

Vereistes vir ‘n geldige Logboek

Individue

Die 2020 belastingseisoen het amptelik op 1 September 2020 oopgemaak en daar word van individuele belastingbetalers vereis om hulle inkomstebelastingopgawes teen die onderstaande  sperdatums in te dien:

Nie-voorlopige belastingbetalers 1 September 2020 tot 16 November 2020
Voorlopige belastingbetalers 1 September 2020 tot 29 Januarie 2021

Menigte belastingbetalers ontvang ‘n reistoelaag of die reg op gebruik van ‘n werkgewer se voertuig waarvoor hulle dan weer vir sekere belastingaftrekkings kwalifiseer.

[1]Belastingbetalers wat die uitgawes van besigheidsreise wil terugeis moet hul eis baseer op die werklike besigheidskilometers afgelê en moet bewyse kan lewer van die besigheidskilometers vir die goedkeuring van die Kommissaris (gewoonlik in die vorm van ‘n logboek).

Om in aanmerking te kom vir die aftrekkings, moet die individu akkurate, geskrewe rekords hou van hul besigheidsreise in die vorm van ‘n logboek. Die minimum vereistes vir ‘n geldige logboek sluit die volgende inligting in:

 • Die kilometertelling op die eerste dag van die jaar van aanslag.
 • Die kilometertelling op die laaste dag van die jaar van aanslag.
 • Vir alle besigheidsreise:
  • Die datum van die reis;
  • Die kilometers afgelê; en
  • Die besonderhede van die besigheidsreis (plek en rede vir die besigheidsreis).

‘n Geldige logboek is baie belangrik, aangesien die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) alle besigheidsreis-verwante aftrekkings sal weier indien ‘n logboek met akkurate besonderhede nie verskaf kan word nie wanneer die belastingaanslag vir ‘n verifikasie selekteer word.

Dieselrabatte (vir boerderye)

Die eis om ‘n dieselterugbetaling word gemaak met behulp van die VAT201-opgawe wat op eFiling beskikbaar is. ‘n Dieselterugbetalingseis sal verreken word teenoor enige BTW-aanspreeklikheid wat in die betrokke belastingperiode betaalbaar is. Alternatiewelik sal die dieselterugbetalingseis bydra tot enige BTW-terugbetaling wat aan die BTW-ondernemer verskuldig word[2].

Dit is noodsaaklik dat alle toepaslike dokumentasie gebêre word soos dit verband hou met dieselaankope, asook die verskeie logboekinskrywings of ander opnames wat die werklike hoeveelhede diesel wat uit die voorraad geneem word vir beide kwalifiserende en nie-kwalifiserende gebruik in die belastingperiode aantoon.

Artikel 75 van Bylae 6 van die Wet op Doeane en Aksyns, 91 van 1964, voorsien die wetgewing wat van toepassing is op die dieselterugbetalingstelsel. Logboeke moet die volle ouditspoor van die distillaatbrandstof waarvoor die terugbetalingseise gemaak word aandui, vanaf die aankoop tot die gebruik daarvan.

Die volgende inligtingsvelde word vir ‘n geldige logboek vereis:

 • Die begin- en einddatum.
 • Liters diesel in toerusting aan die begin van elke maand.
 • Liters onttrek uit die stoor (datum, besonderhede, en kwantiteit).
 • Toerustingbesonderhede (soort, identiteitsnommer, beginkilometers/-ure, eindkilometers/-ure, en totale kilometers/ure).
 • Liters diesel in toerusting aan die einde van elke maand.
 • Doel/Aktiwiteit verrig – Datum, plek, spesifieke kwalifiserende aktiwiteit verrig, kwalifiserende liters, nie-kwalifiserende aktiwiteit verrig, en nie-kwalifiserende liters.
 • Besonderhede van operateur.

Die SAID kan u dieselterugbetalingseis oudit tot en met 5 jaar nadat dit ingedien word. Indien daar gevind word dat enige dieselterugbetalingseise verkeerdelik terugbetaal is, of dat dit nie deur ‘n geldige logboek ondersteun kan word nie, sal die bedrag aan die SAID terugbetaal moet word, saam met toepaslike boetes en rente.

Indien u nie akkurate logboeke byhou nie kan dit groot bedrae van skuld aan die SAID tot gevolg hê. Ons nooi u uit om ons te kontak indien u enige navrae het rakende die geldigheid van u persoonlike logboeke of die logboeke van ‘n besigheidsentiteit waarvan u gebruik maak. Skakel ons gerus op 021 840 1600 of by tax@asl.co.za.

[1] SAID Interpretasie nota 14 (uitgawe 4)

[2] https://www.sars.gov.za/TaxTypes/VAT/Pages/Diesel-refunds-in-farming-Afrikaans.aspx

ASL
ASL
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X