Is ek geregtig op ‘n belastingaftrekking vir die installasiekoste van sonpanele by my huis?

Met waardering neem ons afskeid van Arnold Scholtz
October 6, 2022
Can I get a tax deduction for the installation of solar panels at my home?
October 6, 2022

 

Artikel 12B van die Inkomstebelastingwet Nr. 58 van 1962 laat ‘n belastingpligtige toe om ‘n aftrekking te eis op die koste wat aangegaan is:

  • ten opsigte van aanleg, masjinerie, implemente en artikels wat deur die belastingbetaler besit word;
  •  wat vir die eerste keer deur daardie belastingbetaler in die loop van sy bedryf in gebruik geneem word; en
  • in die opwekking van elektrisiteit uit verskeie hernubare energiebronne.

In gevalle van aanleg en masjinerie wat gebruik word in die opwekking van elektrisiteit uit fotovoltaïese sonenergie, ten opsigte van energie minder as 1 megawatt, mag die belastingbetaler 100% van die koste van sodanige aanleg of masjinerie aftrek in die jaar wat dit in gebruik geneem is.

Watter koste kan afgetrek word?

Ingevolge bindende privaatbeslissing 311, is bepaal dat die belastingpligtige geregtig is op die volgende aftrekkings:

  • die koste vir die verkryging van die bate, wat die koste vir elke komponent van elke stelsel insluit; en
  • direkte koste vir die installering en oprigting van die sonpanele, wat bestaan uit die installasiebeplanningskoste, paneelafleweringskoste en die koste van die veiligheidsbeampte.

Wat as ek sonpanele by my huis installeer?

Artikel 12B van die Inkomstebelastingwet vereis dat die sonkrag in die loop van die belastingbetaler se bedryf gebruik word. Indien die sonpanele slegs vir huishoudelike en private doeleindes gebruik word, kan geen aftrekking geëis word nie. Individue werk egter toenemend van die huis af, en dit kan wees dat die sonpanele heeltemal of gedeeltelik vir ‘n tuiskantoor gebruik word. In hierdie geval, kan die uitgawes steeds vir ‘n aftrekking kwalifiseer, maar onderhewig aan artikels 23(b) en 23(m) van die Inkomstebelastingwet, wat die reëls vir tuiskantooruitgawes uiteensit.

Werknemers wat van die huis af werk, is onderhewig aan die beperkings van beide artikel 23(b) en 23(m) van die Inkomstebelastingwet, en moet kan bewys dat hulle ‘n toegewyde kantoorspasie het wat spesifiek vir die doel van hulle bedryf toegerus is, en gereeld en uitsluitlik vir sulke besigheidsdoeleindes gebruik word. Die belastingbetaler mag dan slegs uitgawes aftrek vir sodanige eksklusiewe kantoorruimte, beperk tot huur, herstelwerk en uitgawes wat met die perseel verband hou, insluitend sonpanele.

Werknemers moet dus die algemene tuiskantooruitgawevereistes slaag, wat hulle dan sal toelaat om ‘n proporsionele bedrag van die uitgawes van die installering van die sonpanele af te trek.

Dit is dus belangrik dat belastingbetalers deeglik moet bepaal of hulle aan die vereistes van die Inkomstebelastingwet voldoen voordat hulle enige uitgawes aftrek en ook noukerigheid toepas wanneer uitgawes toegedeel moet word.

Kontak gerus vir Jan Louis Koen by janlouis@asl.co.za vir enige verdere navrae.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X