Hoogtepunte uit die 2022-begrotingsrede

Voorwoord
March 22, 2022
Highlights of the 2022 Budget Speech
March 22, 2022

Click here for ENGLISH

Die 2022-begrotingstoespraak is op Woensdag, 23 Februarie 2022, deur die Minister van Finansies, Enoch Godongwana, gelewer.

Hiermee volg ‘n oorsig van sommige van die hoogtepunte:

 • Belastingkortings sal in ooreenstemming met inflasie aangepas word. Die verandering in die primêre korting verhoog die belastingvrye drempel van R87 300 (in 2021) tot R91 250 vir belastingbetalers jonger as 65 jaar.
 • Belastingskale vir individue vir die jaar van aanslag wat op 28 Februarie 2023 eindig, sal soos volg wees:
Belasbare inkomste (R) Belasbare inkomste (R)
1 – 226 000 18% van belasbare inkomste
226 001 – 353 100 40 680 + 26% van belasbare inkomste
bo 226 000
353 101 – 488 700 73 726 + 31% van belasbare inkomste
bo 353 100
488 701 – 641 400 115 762 + 36% van belasbare inkomste bo 488 700
641 401 – 817 600 170 734 + 39% van belasbare inkomste bo 641 400
817 601 – 1 731 600 239 452 + 41% van belasbare inkomste bo 817 600
1 731 601 en bo 614 192 + 45% van belasbare inkomste bo 1 731 600
 • Daar sal ‘n toename in die waarde van mediese belastingkrediete in 2022/23 wees, wat styg van R332 tot R347 per maand vir die eerste twee begunstigdes, en van R224 tot R234 per maand vir die oorblywende begunstigdes.
 • Die jaarlikse vrystelling op rente verdien deur individue jonger as 65 jaar (R23 800) en vir individue 65 jaar en ouer (R34 500) bly dieselfde.
 • Die limiet vir bydraes tot belastingvrye spaarrekeninge bly R36 000 per jaar.
 • Verhogings van tussen 4,5% en 6,5% in aksynsbelasting op alkohol en tabak.
 • Die plastieksakheffing word vanaf 1 April 2022 met 3 sent tot 28 sent per sak verhoog.
 • Die algemene brandstofheffing en die padongelukkefondsheffing bly onveranderd.
 • Korporatiewe inkomstebelasting verlaag tot 27% vir jare van aanslag wat op enige datum op of ná 31 Maart 2023 eindig (dit beteken alle entiteite wie se nuwe finansiële jaar op of ná 1 April 2022 begin).
 • Vanaf 1 Maart sal die belastingaansporing vir indiensneming van R1 000 tot ‘n maksimum van R1 500 per maand in die eerste 12 maande verhoog, en van R500 tot ‘n maksimum van R750 in die tweede 12 maande verhoog.
 • Die volgende tariewe bly onveranderd:
  • BTW teen 15%
  • Dividendterughoubelasting teen 20%
  • Alle insluitingskoerse vir kapitaalwinsbelasting
  • Rente- en tantième-weerhoubelastingkoerse teen 15%

Neem asseblief kennis dat hierdie lys nie omvattend is nie. U is welkom om ASL se elektroniese belastinggids van ons webwerf af te laai deur HIER te kliek.

Vir meer inligting, kan u ons skakel by 021 840 1600 of tax@asl.co.za.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X