Die bepaling van die waarde van jou besigheid

Wills and divorce
October 6, 2022
Tyd om te reflekteer en nuwe insig te kry | ‘n Verduideliking van 4 post-pandemiese werkstendense
October 6, 2022

‘n Besigheidswaardasie is ‘n proses waar ‘n waarde op ‘n besigheid, of ‘n besigheidseenheid geplaas word, gebaseer op die besigheid se historiese en verwagte finansiële prestasie.

Dit is van kritieke belang vir ‘n aandeelhouer of besigheidseienaar om te weet wat hul besigheid werd is wanneer sakebesluite geneem word en om sakestrategie te handhaaf. Hierdie besluite kan die volgende insluit:

  • die evaluering of onderhandeling oor ‘n moontlike verkoop van die besigheid, of ‘n gedeelte daarvan;
  • beplanning om aandele van ander aandeelhouers terug te koop;
  • beplanning om die besigheid te herstruktureer deur met ‘n bestaande besigheid saam te smelt;
  • die verkryging van ‘n ander besigheid; en
  • beplanning vir jou boedel of vir boedelbelastingdoeleindes.

Verder vereis artikel 114 van die Maatskappywet, No. 71 van 2008, dat ‘n onafhanklike deskundige verslag verkry word wanneer sekere transaksies voorgestel word, soos die terugkoop van meer as 5% van ‘n bepaalde klas uitgereikte aandele. Die verslag moet die billikheid en redelikheid van die teenprestasie wat ten opsigte van die voorgestelde transaksie aangebied word, bepaal, en vereis dat ‘n besigheidswaardasie uitgevoer moet word om te bepaal of die waarde van die teenprestasie wat aangebied word vir die transaksie toepaslik is.

’n Besigheidswaardasie sal ook help wanneer daar met potensiële beleggers en finansiële instellings onderhandel word om kapitaal in te samel. Besigheidswaarde is ook noodsaaklik vir individue met ‘n direkte belang in sulke besighede om behoorlike boedelbeplanning te doen of in die ongelukkige geval van huweliksontbinding.

Die waardasie van ‘n besigheidseenheid is ‘n komplekse saak, en verskillende metodes kan gebruik word om ‘n besigheid te waardeer. Afhangende van die grootte, aard van sy bates en bedryfsinligting wat vir die besigheid beskikbaar is, is die volgende slegs van die metodes wat deur professionele persone gebruik kan word om ‘n besigheid te waardeer:

  1. Verdiskonteerde kontantvloei-metode: Dit word wyd gebruik deur waardasiekundiges waar betroubare rekeningkundige rekords beskikbaar is, veral in die KMO-omgewing waar beperkte inligting vir private maatskappye in die openbaar beskikbaar is.
  2. Verdienste-veelvoud-metode: Alhoewel die verdienste- veelvoud ‘n uitstekende metode is om te gebruik wanneer vergelykende bedryfsinligting beskikbaar is, bly dit uitdagend om betroubare finansiële inligting oor private maatskappye in te samel.
  3. Netto batewaarde: Hierdie metode word gebruik vir maatskappye met hoë batewaardes, wat hul bates vir kapitaalgroei hou. Dit is belangrik om te onthou dat dit duur kan wees om ‘n onafhanklike waardeerder aan te stel om die onderliggende bates, soos onroerende eiendom, wat teen kosprys aangeteken kan word, te herwaardeer om hul onderskeie markverwante waardes te verteenwoordig.

Wanneer jy die behoefte het om ‘n waarde op jou besigheid te plaas, moenie probeer om dit op jou eie uit te vind nie. Of dit nou is om ‘n onafhanklike deskundige se verslag ingevolge die Maatskappywet te bekom, of enige ander rede, by ASL sal ons jou bystaan met besluite waar ‘n waarde op jou besigheid geplaas moet word – nie net om besigheidstrategie te handhaaf nie, maar ook om die waarde van jou besigheid te bereken deur die toepaslike waardasiemetodes te gebruik.

Vir bystand in hierdie verband, kontak gerus vir Christiaan Reinecke by christiaan@asl.co.za.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X