COVID-19 TERS: Waar is ons nou?

2021 Begrotingsrede: Wat jy moet weet
March 25, 2021
Is ‘n handgeskrewe testament geldig?
March 25, 2021

 

Een van die vernaamste verligtings-maatstawwe wat gedurende 2020 beskikbaar gemaak is ten einde hulp te verleen aan werkgewers en werknemers wat deur die COVID-19 pandemie geaffekteer is, was die Temporary Employer-Employee Relief Scheme, beter bekend as TERS.

Hierdie verligting was beskikbaar gestel op die 26ste Maart 2020 en sedertdien was besighede (en individue) wat aan sekere kriteria voldoen het in staat om voordele te eis in terme van hierdie skema vanaf die Werkloosheidsversekeringsfonds (“WVF”). Die voordeel het aanvanklik tot ‘n einde gekom op 15 Oktober 2020.  Op 12 Februarie 2021 is daar egter  ‘n kennisgewing uitgereik wat dui dat die COVID-19 TERS Voordeel terugwerkend verleng is vanaf 16 Oktober 2020 tot 15 Maart 2021. Hierdie verlenging is egter beperk tot daardie sektore wat steeds erg gebuk gaan onder die impak van COVID-19 en die gevolglike regulasies.

Op die 3de Maart 2021 is daar in die Staatskoerant ‘n lys  van besighede of besigheidsaktiwiteite wat kwalifiseer vir die TERS voordeel, gepubliseer. Die sektore word hier gelys:

 1. Bioskope
 2. Teaters
 3. Casino’s, Biblioteke en Argiewe
 4. Museums en Galerye
 5. Gimnasiums en Fiksheid-sentrums
 6. Restaurante
 7. Lokale wat veilings aanbied
 8. Lokale wat professionele sportsoorte aanbied
 9. Swembaddens
 10. Nagklubs
 11. Kroeë, tavernes en sjebeens
 12. Openbare parke
 13. Binnelandse en internasionale vlugte
 14. Spoor-, bus- en taxi-dienste
 15. E- Dienste
 16. Verkoop, reseptering, verspreiding en vervoer van drank
 17. Strande, damme, riviere en mere
 18. Passasierskepe
 19. Lokale waar sosiale geleenthede gehou word
 20. Lokale wat konserte en lewendige optredes aanbied
 21. Hotelle, losieshuise, tyddeel geriewe, oorde en gastehuise
 22. Konferensie-, eet-, vermaak- en kroeg geriewe
 23. Internasionale sport-, kuns- en kultuur geleenthede
 24. Enige bedrywe wat deel uitmaak van die waardeketting van die bogenoemde volgens die uitslag van die Departement van Arbeid (UIF).

Vir baie besighede is die vraag egter, wat gebeur nou in die TERS opgewing maande nadat ek hierdie voordeel geëis het of steeds eis?

Op die oomblik is die Departement van Arbeid besig om na te kom op hul belofte van streng regulering teen die moontlike misbruik van hierdie voordeel en is hul tans in proses om TERS uitbetalings gemaak tydens die periode hierbo te oudit. Ter uitvoering van hierdie ouditproses, merk ons dat volgende inligting van werkgewers versoek word (LW: Hierdie is nie noodwendig ‘n allesinsluitende lys nie en addisionele inligting kan versoek word afhangend van die situasie):

 • ‘n Lys van name van werknemers wat by die onderneming werksaam is;
 • ‘n Lys met goedgekeurde TERS-betalings asook ‘n lys van enige TERS eise wat afgekeur was vir die periode Maart 2020 tot Oktober 2020;
 • ‘n Lys van name van werknemers wat wel gedurende die periode gewerk het (m.a.w. wat hul dienste kon voortsit gedurende hierdie tyd);
 • ‘n Lys van name van werknemers wat nie gewerk het vir hierdie periode nie (m.a.w. wat nie hul dienste kon voortsit nie);
 • ‘n Lys van name van personeel wat hul salaris sowel as ‘n COVID-19 TERS ontvang het;
 • ‘n Lys van personeel wat glad nie gewerk het vir sekere tye gedurende hierdie tyd nie; en
 • ‘n Lys van name van werknemers waarvoor TERS voorskot gegee is maar waarvoor daar geen TERS uitbetalings ontvang is nie.

Bykomend tot bogenoemde sal werkgewers ook versoek word om aan te dui:

 • Die aantal manlike en vroulike werknemers werksaam by die organisasie; asook
 • Die hoeveelheid van enige gestremde werknemers; en
 • Die name van buitelandse werknemers.

As ‘n reël staan die Departement van Arbeid ‘n periode van twee besigheidsdae toe om bogenoemde inligting aan hul beskikbaar te stel wat as ‘n reël stipuleer sal word in die kennisgewing van oudit.

Ons raai kliënte aan om hierdie inligting gereed te hê ten einde dit beskikbaar te maak indien hul geselekteer sou word vir so ‘n oudit.

Kontak ons ​​as u enige hulp nodig het by: payroll@asl.co.za

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X