CIPC | Voordelige eienaarskap verslagdoening en jaarlikse opgawes

CIPC | Beneficial ownership reporting and annual returns
May 31, 2024
ASL attends 2024 Xero Roadshow in Cape Town
May 31, 2024
Click here for ENGLISH

In reaksie op Suid-Afrika se insluiting op die gryslys weens nie-nakoming van internasionale standaarde rakende die voorkoming van geldwassery en die finansiering van terrorisme, het die Parlement die Wysigingswet (“Wysigingswet”) op die Algemene Wette (Anti-Geldwassery en Bekamping van Terrorisme Finansiering) goedgekeur.

Die Wysigingswet verplig die Maatskappye en Intellektuele Eiendom Kommissie (“CIPC”) om maatskappye en beslote korporasies te verplig om hul jaarlikse opgawe, tesame met hul verklaring van voordelige eienaarskap en sekuriteitsregister of register van voordelige belang, soos van toepassing, binne 30 werksdae na die entiteit se herdenkingsdatum in te dien.

CIPC het aangekondig dat, vanaf 15 April 2024, die indiening van voordelige eienaarskapinligting tesame met die indiening van die jaarlikse opgawes, voortaan streng afgedwing sal word. As gevolg hiervan sal ‘n entiteit wat versuim om sy voordelige eienaarskapsinligting betyds by die CIPC in te dien, se indiening van sy jaarlikse opgawe ook verhinder word.

Indien ‘n entiteit versuim om sy voordelige eienaarskapsinligting betyds in te dien soos hierbo gemeld, kan die entiteit—

• beboet word vir die laat indiening van jaarlikse opgawes; en/of
• onderhewig wees aan ‘n ondersoek deur CIPC na die administrasie- en bestuursprosesse van die entiteit en/of die uitreiking van ‘n nakomingskennisgewing; en/of
• verwys word vir deregistrasie weens nie-nakoming.

CIPC het onlangs ‘n verifikasieproses van buitelandse persone ingestel waardeur ‘n buitelandse persoon deur CIPC geverifieer en by sy databasis gevoeg word. In terme van hierdie proses vereis CIPC dat buitelandse persone hul persoonlike inligting verskaf, insluitend ‘n genotariseerde afskrif van hul paspoort.

Sodra die bogenoemde inligting aan CIPC verskaf is, word ‘n eenmalige PIN (“OTP”) deur CIPC na die buitelandse persoon se selfoonnommer en e-posadres gestuur. Hierdie OTP moet deur die buitelandse persoon aan CIPC teruggestuur word om die verifikasieproses af te handel.

Dit skep ‘n potensiële uitdaging vir entiteite waar ‘n buitelandse persoon ‘n voordelige eienaar van die entiteit is, aangesien CIPC nie die indiening van ‘n buitelandse persoon se voordelige eienaarskapsinligting sal toelaat indien die buitelandse persoon nie eers die verifikasieproses van buitelandse persone ondergaan het nie. Dit kan lei tot ‘n vertraging in die indiening van ‘n maatskappy se jaarlikse opgawe wat, op sy beurt, kan lei tot die bogenoemde gevolge.

Dit is dus van kardinale belang dat ‘n entiteit sy voordelige eienaarskapsinligting betyds by CIPC indien om enige van die bogenoemde gevolge te vermy.

Enige navrae rakende voordelige eienaarskap verslagdoening en hoe dit verband hou met die indiening van jaarlikse opgawes kan gerig word aan pty@asl.co.za.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X