Forward Thinking
Stay Informed. Raise the bar.®
May 31, 2024

The true cost of a data breach

In the aftermath of a data breach, expenses rapidly accumulate. Governance, Risk, and Compliance (GRC) plays a key role in safeguarding your bottom line. Data breaches […]
May 31, 2024

Know the difference between an NPO, NPC & PBO

In South Africa, entities that operate on a not-for-profit basis can be classified and registered as several organisational forms: Non-Profit Organisation (NPO), Non-Profit Company (NPC), and […]
May 31, 2024

Ken die verskil tussen ‘n NPO, NPC & PBO

In Suid-Afrika kan entiteite wat op ‘n nie-winsgewende basis funksioneer, geklassifiseer en geregistreer word as verskeie organisasievorme: Nie-winsgewende Organisasie (NPO), Nie-winsgewende Maatskappy (NPC) en Openbare Weldaad […]
May 31, 2024

ASL attends 2024 Xero Roadshow in Cape Town

On 8 May 2024, our Business Solutions team, accompanied by all our partners, had the privilege of attending the Xero Roadshow in Cape Town. This annual […]
May 31, 2024

CIPC | Voordelige eienaarskap verslagdoening en jaarlikse opgawes

In reaksie op Suid-Afrika se insluiting op die gryslys weens nie-nakoming van internasionale standaarde rakende die voorkoming van geldwassery en die finansiering van terrorisme, het die […]
May 31, 2024

CIPC | Beneficial ownership reporting and annual returns

In response to South Africa being greylisted due to non-compliance with international standards relating to the prevention of money laundering and terrorist financing, Parliament enacted the […]
May 31, 2024

Voorwoord

Geagte Leser Ons vertrou dat u net so opgewonde is om ons nuusbrief te lees as wat ons was om dit saam te stel! Hierdie uitgawe […]
May 31, 2024

Foreword

Dear Reader We trust that you are as excited to read our newsletter as we were to compile it! This issue is packed with interesting and […]
May 31, 2024

Ontsluit die krag van personeel motivering

In die dinamiese landskap van hedendaagse ondernemings, waar voortdurende innovasie en kompetisie die landskap verskerp, bly een faktor die hoeksteen van sukses: personeel motivering. Gemotiveerde personeel […]
May 30, 2024

ASL Personeelnuus

Die ASL werwingspan het op 11 April die Noordwes Universiteit (NWU) se loopbaandag in Potchefstroom bygewoon. Nie net is ons verwelkom deur die Pukke Loopbaankantoor nie, […]
March 12, 2024

ASL Initiatives for 2024

The cultivation of a positive work-life balance and active community involvement are central pillars of ASL’s ethos. Consequently, we have two initiatives in the planning for […]
March 12, 2024

ASL Personeelnuus

Nuwe Personeel Met die aanbreek van die nuwe jaar is ons opgewonde om verskeie interne bevorderings en nuwe aanstellings in ASL met u te deel. Met […]
March 12, 2024

Streamlining trust compliance in South Africa: The Xero ledger solution

In light of the evolving regulatory landscape surrounding trusts in South Africa, the Xero ledger package emerges as a pivotal tool for trustees aiming to maintain […]
March 12, 2024

Vereenvoudiging van trustnakoming in Suid-Afrika: Die Xero grootboekoplossing

In die lig van voortdurende veranderinge in die regulerende landskap met betrekking tot trusts in Suid-Afrika, tree die Xero grootboekpakket na vore as ‘n kern hulpmiddel […]
March 12, 2024

2024 Budget speech highlights

Despite escalating pressure to hike taxes to balance government’s finances, no major tax increases were announced during the Finance Minister’s 2024 Budget speech delivered on 22 […]
March 12, 2024

Hoogtepunte van die 2024-begrotingstoespraak

Ten spyte van toenemende druk om belasting te verhoog om die regering se begroting te laat klop, is geen groot belastingverhogings aangekondig tydens die Minister van […]
March 12, 2024

CIPC | Beneficial Ownership Reporting Deadline and Online Process for Directors’ Amendments

Beneficial Ownership Reporting We are fast approaching the first anniversary of the Companies Act amendments which mandated the Companies and Intellectual Property Commission (“CIPC”) to oblige […]
March 11, 2024

Aanstelling as direkteur | Jacques Potgieter

Ons is verheug om die aanstelling van Jacques Potgieter as direkteur binne die ASL Groep* aan te kondig. Met besonderse eienskappe van toewyding en leierskap binne […]
March 11, 2024

South Africa and its greylisting by the FATF – Where are we one year later?

It has been more than one year since South Africa was officially greylisted by the Financial Action Task Force (FATF) in February 2023.  The FATF is […]
March 11, 2024

Foreword

2024 is already in full swing and the social gatherings and cherished moments with loved ones during the festive season are already forgotten. Without a doubt, […]
March 11, 2024

Voorwoord

2024 is reeds in volle swang en die gesellige samesyn en koesteroomblikke met geliefdes tydens die feesseisoen reeds vergete. Sonder twyfel het baie van ons reflekteer […]
March 11, 2024

Trusts, belasting en IT3(t)’s

Om te “t” of nie te “t” nie…, dit was die vraag. Gedurende die afgelope 18 maande het die verslagdoeningsraamwerk wat trusts reguleer en die daaropvolgende […]
March 11, 2024

Trusts, tax and IT3(t)’s

To “t” or not to “t”…, that was the question. Over the past 18 months, the reporting framework governing trusts and the ensuing burden placed on […]
September 18, 2023

Office Closure during the holiday season

Our office will close as usual during the holiday season, with the last working day on Friday, 22 December 2023. We will reopen on Monday, 8 […]
September 18, 2023

Kantoorsluiting tydens opkomende vakansieseisoen

Ons kantore sal soos gebruiklik oor die feesseisoen sluit, met die laaste werksdag op Vrydag 22 Desember 2023, waarna ons weer sal heropen op Maandag, 8 […]
September 18, 2023

ASL Personeelnuus

ASL se personeelinisiatief vir die derde kwartaal van 2023 was #ASLGive, met ‘n fokus op korporatiewe sosiale verantwoordelikheid. Die inisiatief het ’n hoogtepunt bereik met die […]
September 18, 2023

Waarom is ‘n testament belangrik?

Om ‘n testament te hê? Of om nie ‘n testament te hê nie? Dit is die vraag. Nee, nie regtig nie. Of jy nou een-en-twintig of […]
September 18, 2023

Eerste administratiewe boete opgelê met betrekking tot die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, 2013 (“POPIA”)

In die hedendaagse digitale landskap het bekommernisse oor kuberveiligheid, privaatheid en die beskerming van persoonlike inligting die middelpunt van belangstelling ingeneem. Die Wet op die Beskerming […]
September 18, 2023

Strenger fokus op trust opgawes in 2023

Die Inkomstebelastingwet bepaal dat alle trusts op ‘n jaarlikse basis ‘n inkomstebelastingopgawe (ITR12T) moet indien. Die nakoming van hierdie bepalings is egter die afgelope paar jare […]
September 18, 2023

2023 Belastingseisoen sperdatums en outomatiese aanslagprosesse

2023 Belastingseisoen sperdatums Die 2023-seisoen vir indiening van belastingopgawes vir individue en trusts het op 7 Julie 2023 geopen. Die kriteria en indieningsdatums is soos volg: […]
September 18, 2023

2023 Tax season deadlines and auto-assessment processes

2023 Tax season deadlines The 2023 filing season for individual taxpayers and trusts opened on 7 July 2023. The criteria and submission deadlines are indicated below: […]
September 18, 2023

Beneficial ownership and the importance of filing annual returns

Beneficial ownership In response to South Africa being greylisted due to non-compliance with international standards relating to the prevention of money laundering and terrorist financing, Parliament […]
September 18, 2023

Voordelige eienaarskap en die noodsaaklikheid van indiening van jaarlikse opgawes

Voordelige eienaarskap Suid-Afrika is onlangs op die gryslys geplaas weens nie-voldoening aan die internasionale standaarde met betrekking tot die voorkoming van geldwassery en die finansiering van […]
September 18, 2023

Voorwoord

ASL het in sy huidige vorm op 1 Augustus 1998 ’n beskeie begin gehad toe Pieter Aucamp die ouditafdeling van die destydse Philip Marais & Kie […]
September 18, 2023

Foreword

In its current form, ASL had a modest beginning on 1 August 1998 when Pieter Aucamp purchased the audit department of the then Philip Marais & […]
June 9, 2023

Xero: intydse, akkurate en toeganklike finansiële verantwoording en verslagdoening

Verseker jou besigheid se veerkragtigheid deur intydse, akkurate en toeganklike finansiële verantwoording en verslagdoening! Xero is ‘n cloud-based rekeningkundige sagteware oplossing wat in meer as 180 […]
June 9, 2023

ASL Staff News

During 2023 we are launching a quarterly staff initiative, with the aim of cultivating work-life balance, driving community involvement, as well as social events to promote […]
June 9, 2023

ASL Personeelnuus

Gedurende 2023 loods ons ‘n kwartaalikse personeelinisiatief, ten doel om werk-lewe balans te kweek, gemeenskapsbetrokkenheid te dryf, sowel as sosiale geleenthede om spanwerk te bevorder. In […]
June 9, 2023

Wills and divorce

The topic of divorce is a sensitive one and, given the emotional impact a divorce has on all parties involved, it is often seen as a […]
June 9, 2023

Testamente & egskeidings

Egskeiding is ‘n sensitiewe onderwerp en gegewe die emosionele impak wat ‘n egskeiding op alle betrokke partye het, word dit dikwels gesien as ‘n onderwerp wat […]
June 9, 2023

Merging process and technology by prioritising experiences

Francois Kriel is a respected IMCSA-certified management consultant who specialises in change management, data protection and digital transformation. He is a director at Kriel & Co., […]
June 9, 2023

Die samesmelting van proses en tegnologie deur ervarings te prioritiseer

Francois Kriel is ‘n gerespekteerde IMCSA-gesertifiseerde bestuurskonsultant wie spesialiseer in veranderingsbestuur, databeskerming en digitale transformasie. Hy is ‘n direkteur by Kriel & Co, ‘n konsultasiefirma wat […]
June 9, 2023

Updated process on new VAT registrations

Effective from 11 May 2023, SARS has implemented more stringent VAT registration procedures due to a significant increase in suspicious VAT registration applications. The South African […]
June 9, 2023

Corporate Income Tax: Verification of Income Tax returns

  Effective from 16 September 2022 the South African Revenue Service (SARS) discontinued the requirement to submit an IT14SD when a corporate tax return (ITR14) is […]
June 9, 2023

Trust developments in 2023, almost more changes than the interest rate

The operation of trusts in South Africa and the roles and responsibilities of trustees underwent a wide variety of changes from various sources this year. The […]
June 9, 2023

Trustverwikkelinge in 2023, byna meer veranderinge as die rentekoers

Die werking van trusts in Suid-Afrika en die rolle en verantwoordelikhede van trustees het die jaar ‘n wye verskeidenheid veranderinge vanuit verskeie oorde ondergaan. Die veranderinge […]
June 9, 2023

Enhancements to the Tax Compliance Status process and externalising funds abroad

On 24 April 2023 the South African Revenue Service (SARS) announced enhancements to the Tax Compliance Status (TCS) process with immediate effect. The changes apply to […]
June 9, 2023

Voorwoord

Beste Leser Met die halfpadmerk van die jaar wat ons vinnig nader, veg Suid-Afrika verbete voort teen die langtermyn sosio-ekonomiese stormwinde. Tesame met die internasionale manifestasie […]
June 9, 2023

Foreword

Dear reader As we are almost nearing the halfway mark of this year, South Africa continues to grapple against the country’s long-term social economic headwinds. Together […]
April 11, 2023

ASL Staff News

We say farewell to Frances Burger The joy of children’s feet in the house and the prospect of a second baby on the horizon, Frances made […]
April 11, 2023

ASL Personeelnuus

Ons sê totsiens aan Frances Burger Die vreugde van klein kindervoetjies in die huis en die vooruitsig van ‘n tweede baba op die horison, het Frances […]
April 11, 2023

Embracing Xero

We would like to draw your attention to Xero, a powerful accounting software package designed specifically for small and medium- sized businesses. Xero is a cloud-based […]
April 11, 2023

New tax reporting obligations of trusts

A strong theme emerging from the South African Revenue Service (SARS) and National Treasury for the 2024 financial year, is that of reporting and trusts are […]
April 11, 2023

Nuwe belastingverslagdoeningsvereistes vir trusts

‘n Sterk tema wat van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) en Nasionale Tesourie vir die 2024-boekjaar na vore kom, is dié van verslagdoening en trusts word nie […]
April 11, 2023

Kan jou besigheid ‘n kuberaanval bekostig?

Francois Kriel is ’n gerespekteerde IMCSA-gesertifiseerde bestuurskonsultant wie spesialiseer in veranderingsbestuur, databeskerming en digitale transformasie. Hy is ‘n direkteur by Kriel & Co, ‘n konsultasiefirma wat […]
April 11, 2023

New requirements for section 18A receipts issued by public benefit organisations

Section 18A of the Income Tax Act allows approved public benefit organisations (PBOs) to issue receipts to donors for donations received. The receipt issued by a […]
April 11, 2023

Trust Property Control Act amendments requires more control from trustees

The Government Gazette published on the 29th of December 2022 contained various amendments to The General Laws (Anti-Money Laundering and Combatting Terrorism Financing) Amendment Act, 2022 […]
April 11, 2023

Wysigings aan die Wet op die Beheer oor Trustgoed vereis meer beheer van trustees

Die Staatskoerant gedateer 29 Desember 2022, bevat verskeie wysigings aan die Wysigingswet van 2022 op die Algemene Wette (teen Geldwassery en Bekamping van Terrorismefinansiering) (“Wysigingswet”), insluitend […]
April 11, 2023

Highlights from the 2023 Budget Speech

Finance Minister Enoch Godongwana delivered the National Budget address on Wednesday, 22 February 2023.Overall, the budget speech reflected a cautious approach to fiscal management, with a […]
April 11, 2023

Hoogtepunte uit die 2023-Begrotingsrede

Die 2023-begrotingsrede is op Woensdag, 22 Februarie 2023, deur die Minister van Finansies, Enoch Godongwana, gelewer. Oor die algemeen het die begrotingsrede ‘n versigtige benadering tot […]
April 11, 2023

Foreword

For most accountants and auditors, March brings welcome relief – a month of respite. Provisional tax and financial year-end dominate our lives to a large extent […]
April 11, 2023

Voorwoord

Vir die meeste rekenmeesters en ouditeure bring Maart welkome verligting – ’n maand van asemskep. Voorlopige belasting en finansiële jaareinde oorheers ons lewens tot ’n groot […]
December 13, 2022

Sa Wealth Tax As An Accelerant For Sa Residents To Leave South Africa

According to the United Nations Department of Economic and Social Affairs, 914 901 South African citizens emigrated between 2015 and 2020. Although job opportunities are one […]
November 23, 2022

Important Considerations When Choosing A Foreign Trust Structure

Establishing a foreign trust has become increasingly attractive to many South Africans as these trusts are primarily based in low (or zero) tax jurisdictions. They are […]
October 28, 2022

Cross-border family governance

Some of the world’s largest and most well-known businesses were once small family-owned businesses. Research has shown that a certain degree of family ownership or control […]
October 24, 2022

Business valuations – When will you need one

Are you looking for investors to jump on board to propel your business in a new direction? Do you want to sell your business to take […]
October 21, 2022

Onboarding accounting systems

Onboarding accounting systems As we know it, accounting is rapidly transforming and riding on the leading edge of technology. From automating mundane tasks and improving communication […]
October 14, 2022

Helping business thrive by utilising technology to improve Cashflow

“Cash flow is the lifeblood of your business. If you manage it poorly, your business will haemorrhage, and suffer massive internal bleeding. And if you don’t […]
October 6, 2022

2022 Filing season deadlines

*Disclaimer: The relevant RCB’s are currently in discussions with SARS and the deadlines on trust submissions may be subject to change
October 6, 2022

Time to pause and gather insights | 4 post-pandemic work trends explained

“We’re simply not the same people that went home to work in early 2020. Employees in South Africa are rethinking what they want from work and […]
October 6, 2022

Tyd om te reflekteer en nuwe insig te kry | ‘n Verduideliking van 4 post-pandemiese werkstendense

“We’re simply not the same people that went home to work in early 2020. Employees in South Africa are rethinking what they want from work and […]
October 6, 2022

Die bepaling van die waarde van jou besigheid

‘n Besigheidswaardasie is ‘n proses waar ‘n waarde op ‘n besigheid, of ‘n besigheidseenheid geplaas word, gebaseer op die besigheid se historiese en verwagte finansiële prestasie. […]
October 6, 2022

Wills and divorce

The topic of divorce is a sensitive one and, given the emotional impact a divorce has on all parties involved, it is often seen as a […]
October 6, 2022

Testamente en egskeiding

Die onderwerp van egskeiding is ‘n sensitiewe een en gegewe die emosionele impak wat ‘n egskeiding op alle betrokke partye het, word dit dikwels gesien as […]
October 6, 2022

Second Comprehensive Review of the IFRS for SMEs Accounting Standard

Most small and medium businesses in South Africa make use of the International Financial Reporting Standard for Small- and Medium-Sized Entities (IFRS for SMEs), as accounting […]
October 6, 2022

Voorgestelde wysiging aan die effektiewe datum van “MOI”-wysigings

  Die Wysigingswetsontwerp op Maatskappye, 2021 (“die Wetsontwerp”), wat poog om sekere bepalings van die Maatskappywet (“die Wet”) te wysig, is gedurende Oktober 2021 vir openbare […]
October 6, 2022

Can I get a tax deduction for the installation of solar panels at my home?

  Section 12B of the Income Tax Act 58 of 1962 allows a taxpayer to claim a deduction on the costs incurred: in respect of plant, […]
October 6, 2022

Is ek geregtig op ‘n belastingaftrekking vir die installasiekoste van sonpanele by my huis?

  Artikel 12B van die Inkomstebelastingwet Nr. 58 van 1962 laat ‘n belastingpligtige toe om ‘n aftrekking te eis op die koste wat aangegaan is: ten […]
October 6, 2022

Met waardering neem ons afskeid van Arnold Scholtz

Steve Jobs het gesê, “It is only when you look back on your life, that you can connect all the dots and see how they led […]
October 6, 2022

With gratitude in our hearts, we bid a fond farewell to Arnold Scholtz

“It is only when you look back on your life, that you can connect all the dots and see how they led you to where you […]
October 6, 2022

Voorwoord

Terwyl ons die laaste kwartaal van 2022 aanpak, wil ons van hierdie geleentheid gebruik maak om as ‘n besigheid stil te staan – om met dankbaarheid, […]
October 6, 2022

Foreword

As we embark on the last quarter of 2022, we are taking this opportunity as a business to pause – to reflect over the previous months […]
September 15, 2022

Is a handwritten will valid?

  A valid will must always comply with the formalities defined in section 2 of the Wills Act 7 of 1953. The formalities include, amongst others: […]
August 24, 2022

Sars’ Process To Declare That You Have Ceased To Be A Tax Resident In South Africa

In terms of section 23 of the Tax Administration Act No. 28 of 2011 (“TAA”), taxpayers must inform SARS within 21 days of any changes in […]
August 1, 2022

When Must Reportable Arrangements Be Reported To SARS?

In terms of sections 34 to 39 of the Tax Administration Act No. 28 of 2011 (“TAA”), when certain transactions are entered into, the details of […]
July 18, 2022

Wills And Divorce

The topic of divorce is a sensitive one and, given the emotional impact a divorce has on all parties involved, it is often seen as a […]
June 14, 2022

ASL Staff News

ASL welcomes the following new staff members who joined the firm over the past couple of months in various departments. Willrene Nero, from Porterville, joined ASL […]
June 14, 2022

ASL Personeelnuus

ASL verwelkom die volgende nuwe personeellede wat die afgelope paar maande in verskeie departemente by die firma aangesluit het. Willrene Nero, van Porterville, het in April […]
June 14, 2022

Die belangrikheid van internetbankkontroles

Ons ondervind gereeld by ons kliënte, en veral by kleiner organisasies, dat bestuur van mening is dat dit nie koste-effektief of nodig is om omvattende kontroles […]
June 14, 2022

The importance of internet banking controls

We often find that our clients, especially smaller firms, are of the opinion that establishing security controls is not cost-effective. Yet, it is often in these […]
June 14, 2022

Outsourcing the financial management function of your business

Do you need a Digital CFO on an outsourced basis? A Chief Financial Officer (CFO) is the strategic leader behind the financial management pillar of a […]
June 14, 2022

Relational intelligence | Post-pandemic trends

Stemming from the paradigm shift associated with the global changes over the past two years, expectations around employment and client relationships have shifted. No longer are […]
June 14, 2022

Tuiskantoortoelaes: Die effek op kapitaalwinsbelasting

Die eerste R2 miljoen van ‘n kapitaalwins of -verlies met die verkoop van ‘n primêre woning moet vir kapitaalwinsbelastingdoeleindes (KWB-doeleindes) buite rekening gelaat word. Dit beteken […]
June 14, 2022

Wills and divorce

The topic of divorce is a sensitive one and, given the emotional impact a divorce has on all parties involved, it is often seen as a […]
June 14, 2022

Budget 2022: Reduction in the corporate tax rate – The good and the bad

During the 2022 Budget Speech, the Minister of Finance announced that the corporate tax rate will be reduced from 28% to 27% with effect for years […]
June 14, 2022

Begroting 2022: Verlaging in die korporatiewe belastingkoers – Die positiewe en negatiewe impak

Tydens die 2022-begrotingsrede, het die Minister van Finansies aangekondig dat die korporatiewe belastingkoers van 28% tot 27% verlaag sal word met effek op jare van aanslag […]
June 14, 2022

Foreword

The continuing conflict between Russia and Ukraine, the impact of COVID-19, and the US monetary policy review, were among the many factors that affected world markets […]
June 14, 2022

Voorwoord

Die voortgesette konflik tussen Rusland en Oekraïne, die impak van COVID-19 en die Amerikaanse monetêrebeleidsoorsig, is van die vele faktore wat wêreldmarkte in die tweede kwartaal […]
June 13, 2022

Utilising Budgeting as a Control Mechanism

Two things business owners learnt fast over the last couple of years:  one, they cannot always be in control, two, they are certainly much more at […]
June 13, 2022

Home leasing – The effect on Capital Gains Tax

The first R2 million of a capital gain or capital loss on the disposal of a primary residence, must be disregarded for capital gains tax (CGT) […]
June 13, 2022

Funding 2.0 | How access to finance is changing

It is no secret that SME’s are the most significant contributor to economic growth and job creation in South Africa. However, their importance notwithstanding, SMEs are confronted with […]
April 20, 2022

The Importance of Appointing a Professional Executor

The importance of appointing a professional executor in your last will and testament should never be underestimated. Understandably, we all want to appoint a person who […]
March 31, 2022

Cryptocurrency – Be Aware of Tax Implications

With cryptocurrencies becoming more and more accessible for people to invest in, many investors remain unaware of the tax implications. In 2018, the South African Revenue […]
March 22, 2022

Cloud Accounting Advisory with Xero

Xero is cloud accounting software that enables accountants, advisors, and business owners to access a business’s accounting records from anywhere, at any time. It is a […]
March 22, 2022

ASL Staff News

SAICA Applied Test of Competence (APC) We hereby congratulate all staff members who successfully completed the APC assessment in December 2021. This is the largest ASL […]
March 22, 2022

ASL Personeelnuus

Dit is vir ons hiermee aangenaam om te bevestig dat Ryan Slabbert en Jan Odendaal, wat beide as assistentbestuurders in die oudit-en-gerusstellingsafdeling gewerk het, tot kliëntebestuurders […]
March 22, 2022

Funding 2.0 | How access to finance is changing

It’s no secret that SMEs are the most significant contributor to economic growth and job creation in South Africa. However, their importance notwithstanding, SMEs are confronted […]
March 22, 2022

Marriage and Tax: Why choosing how you get married is as important as choosing your wedding ring

Once the “big” question has been asked and met with a resounding “Yes!”, the planning for your dream wedding commences. A big part of the planning […]
March 22, 2022

Die belangrikheid van goeie korporatiewe bestuur

Korporatiewe bestuur is in wese die wyse waarop entiteite bestuur en gereguleer word. Suid-Afrikaanse wetgewing bevat verskeie vereistes waaraan maatskappye moet voldoen om ‘n goeie korporatiewe […]
March 22, 2022

Tax considerations when employees work remotely abroad

Remote working has become the norm in the digital era for many employees. Employees are demanding more flexibility in the way they perform their services, with […]
March 22, 2022

SAID / Belasting verwikkelinge

SAID- en eFiling korrespondensie Na aanleiding van die onlangse bedrog en die kaping van efiling profiele wat deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) ondervind is, het hulle […]
March 22, 2022

Highlights of the 2022 Budget Speech

The 2022 Budget Speech was delivered by Finance Minister Enoch Godongwana on Wednesday, 23 February 2022. Herewith follows a summary of some of the highlights: Rebates […]
March 22, 2022

Hoogtepunte uit die 2022-begrotingsrede

Die 2022-begrotingstoespraak is op Woensdag, 23 Februarie 2022, deur die Minister van Finansies, Enoch Godongwana, gelewer. Hiermee volg ‘n oorsig van sommige van die hoogtepunte: Belastingkortings […]
March 22, 2022

Voorwoord

Februarie is pas agter die rug… Ons het ‘n maand oorleef wat gewoonlik gepaard gaan met die betaal van belasting, vrae oor die aanwending daarvan en […]
March 22, 2022

Foreword

February is finally behind us… We have survived a month that can be marked by the dread of taxes, questions about its application and then also […]
March 11, 2022

When is it appropriate to set up a Trust

When is it appropriate to set up a trust? A trust and the use thereof is often associated with complex wealth structures and frequently the potential […]
March 10, 2022

Cloud Accounting Advisory with Xero

  Xero is cloud accounting software that enables accountants, advisors and business owners to access a business’s accounting records from anywhere and at any time. It […]
February 21, 2022

Tax Considerations for Remote Working Abroad

TAX CONSIDERATIONS WHEN EMPLOYEES WORK REMOTELY ABROAD Remote working has become the norm in the digital era for many employees. Employees are demanding more flexibility in […]
January 10, 2022

Tax on Spouses Married in Community of Property

TAX TREATMENT OF SPOUSES MARRIED IN COMMUNITY OF PROPERTY  South African tax residents are taxed on amounts received or accrued to them. However, individuals married in […]
November 30, 2021

Tax on the Receipt of Foreign Pensions

South African tax residents are taxed in South Africa on amounts received by or accrued to them from worldwide sources and includes pension benefits, irrespective of […]
November 16, 2021

Withholding taxes: practical considerations and best practices

Withholding taxes: practical considerations and best practices There are numerous considerations one must keep in mind when dealing with entities in foreign countries. One of these […]
November 5, 2021

Shareholder Relationships: Shareholder agreements, Memorandum of Incorporation and Memorandum of Understanding explained.

Shareholder Relationships: Shareholder agreements, Memorandum of Incorporation and Memorandum of Understanding explained. When starting a business, certain essential documents set the foundation and boundaries on how […]
October 25, 2021

The purpose, advantages and disadvantages of a usufruct

What is a usufruct? A usufruct is a limited real right given by the testator/testatrix to someone (“usufructuary”) other than the person (“heir”) to whom an […]
October 14, 2021

Ceasing to be a tax resident in South Africa

Consequences and obligations of individuals that cease to be a tax resident in South Africa South Africa (SA) uses a resident-based tax system, which means that […]
September 22, 2021

The Impact of Home Office Expenses on Capital Gains Tax

Capital gains tax: consequences on the disposal of a primary residence used partially for purposes of trade[1] In our previous article (link to Home Office Expenses) […]
September 20, 2021

ASL Staff News

Over the past year, our internal focus on organisational structure has been aimed at ensuring that each of the firm’s structures fully supports our clients’ needs. […]
September 20, 2021

ASL Personeelnuus

Oor die afgelope jaar het ons interne fokus op organisasiestruktuur ten doel gehad om te verseker dat die firma se strukture ons kliënte se behoeftes ten […]
September 20, 2021

Business valuations – When and why will you need one

Are you looking for investors to jump on board to propel your business in a new direction? Or are you part of a significant business restructuring […]
September 20, 2021

Ensuring liquidity in an estate and the importance thereof

A company needs sufficient liquidity to sustain its operations. A person needs sufficient liquidity to sustain a household. An estate needs sufficient liquidity to ensure the […]
September 20, 2021

Die kritieke vaardigheid van selfleierskap in ‘n moderne en vinnig veranderende werkswêreld

Die moderne werkplek is ‘n omgewing wat voortdurend verander en vereis dat werknemers en organisasies hul vaardighede konstant moet innoveer en aanpas om vorentoe te beweeg. […]
September 20, 2021

Establish sustainable internal behavioural change during the privacy first era

By Francois Kriel, Director at Kriel & Co Gartner estimated in 2020 that 65% of people across the world will have their personal data protected by […]
September 20, 2021

Blockchain and its impact on the future of assurance engagements

“The blockchain does one thing: It replaces third-party trust with mathematical proof that something happened.” Over the past few years, blockchain and the industry it represents […]
September 20, 2021

Deduction of home office expenses

If an employee works from home and has set aside a room to be occupied for the purpose of “trade”, e.g. employment, they may be allowed […]
September 20, 2021

Voorwoord

Die jaar is besig om verby te snel en ons is bykans in die laaste kwartaal van 2021. Ons wens elkeen sterkte en voorspoed toe met […]
September 20, 2021

Foreword

We are almost down to the last quarter of the year and 2022 is fast approaching. Good luck to everyone wrapping up their work duties before […]
September 17, 2021

The Utilisation of a Trust in Estate Planning

A trust is an effective and efficient vehicle to use in one’s estate planning and planning for a family’s (financial) future. National Treasury, in association with […]
September 5, 2021

Deduction of Home Office Expenses

Suppose an employee works from home and has set aside a room to be occupied for the “trade”, e.g. employment. In that case, they may be […]
August 27, 2021

When and Why you will need a Business Valuation

Are you looking for investors to jump on board to propel your business in a new direction or maybe want to sell it to take on […]
August 16, 2021

Ensuring Liquidity in an Estate

Ensuring Liquidity in an estate and the importance thereof A company needs sufficient liquidity to sustain its operations. A person needs sufficient liquidity to sustain a […]
August 3, 2021

Tax on the Receipt of a Foreign Pension

Tax on the Receipt of a Foreign Pension The South African Revenue Services (SARS) initially argued that a pension fund or annuity’s physical location determined how […]
July 8, 2021

Do you need a Digital Chief Financial Officer on an outsourced basis?

The Chief Financial Officer (CFO) is a strategic leader behind the financial management pillar of a company. Tasks usually  includes tracking cashflow and financial planning, as […]
June 29, 2021

Marriage and Tax

Marriage and Tax: Why choosing how you get married is as important as choosing your wedding ring. Once the “big” question has been asked and met […]
June 22, 2021

Deceased Estates and the various tax implications applicable on death

South African tax residents are certain of four things in life: taxes, loadshedding, death and more taxes. Taxes, like death, is unavoidable. It is of utmost […]
June 17, 2021

Foreword

“Winter, a lingering season, is a time to gather golden moments, embark upon a sentimental journey and enjoy every idle hour” – John Boswell With the […]
June 17, 2021

Voorwoord

“Winter, a lingering season, is a time to gather golden moments, embark upon a sentimental journey and enjoy every idle hour” – John Boswell Met die […]
June 17, 2021

Claiming VAT prior to registration

Are you newly registered for Value-Added Tax (“VAT”)? Did you acquire goods to set up shop before you were VAT registered and paid the VAT on […]
June 17, 2021

New enhancements to eFiling

The South African Revenue Service (SARS) recently updated their process on transferring tax types between different eFiling profiles (for example from yourself to a tax practitioner, […]
June 17, 2021

Nuwe veranderinge aan eFiling

Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens(SAID) het onlangs hul proses rakende die oordrag van belastingtipes tussen verskillende eFiling-profiele opdateer (byvoorbeeld van uself na ‘n belastingpraktisyn, of tussen verskillende belastingpraktisyns). […]
June 17, 2021

The effects of languishing on employee motivation and engagement

You have asked your employees or co-workers several times how they are, and they respond with, “I’m fine. As good as I can be at this […]
June 17, 2021

Bestorwe boedels en hul verskeie belastingimplikasies

Suid-Afrikaanse belastinginwoners is verseker van vier dinge in die lewe: belasting, beurtkrag, die dood, en meer belasting. Belasting is onvermydelik. Dit is van uiterste belang dat […]
June 17, 2021

Deceased estates and the various tax implications applicable on death

South African tax residents are certain of four things in life: taxes, loadshedding, death and more taxes. Taxes, like death, is unavoidable. It is of utmost […]
June 17, 2021

Nuus van ASL personeel en ontwikkeling

ASL verwelkom graag ons nuwe personeel en wens die volgende persone geluk wat bestuurs- en konsultasie rolle aangeneem het by die ASL groep. Nadia Auret is […]
June 17, 2021

News from ASL People and development

ASL wishes to welcome new staff members and congratulate the following individuals who has commenced management and consultant roles at the ASL Group. Nadia Auret has […]
June 14, 2021

How to get your business funding ready

It is no secret that SME’s are the most significant contributor to economic growth and job creation in South Africa. According to the Minister in the Presidency, SME’s […]
May 28, 2021

Digital transformation in finance

As an entrepreneur, you are far too familiar with thinking ahead and identifying opportunities. Vision; this is what defines you as an entrepreneur. It is one […]
May 14, 2021

Sunset clause of VCC – what happens at the end?

  Section 12J was inserted into the Income Tax Act No. 58 of 1962 to provide a tax incentive to investors of qualifying venture capital companies […]
April 29, 2021

Who needs a Will and the importance thereof

To have a will? Or to not have a will? That is the question. No, not really, whether you are twenty-one or ninety-one, in your first […]
April 19, 2021

Is your Last Will testament to your last wishes?

Covid-19 has caused many people to confront death in a way that’s jolted them to action. The pandemic has focused most people’s attention on the possibility […]
March 25, 2021

Nuus van ASL personeel en ontwikkeling

Frances Burger, wat in Junie 2019 as Regskonsultant by ASL Advisory aangesluit het, is in Januarie 2021 tot Assosiaat bevorder. Sy het haar meestersgraad in Belasting […]
March 25, 2021

Is ‘n handgeskrewe testament geldig?

  ‘n Testament moet te alle tye voldoen aan die formaliteite van ‘n geldige testament soos omskryf in artikel 2 van die Wet op Testamente 7 […]
March 25, 2021

COVID-19 TERS: Waar is ons nou?

  Een van die vernaamste verligtings-maatstawwe wat gedurende 2020 beskikbaar gemaak is ten einde hulp te verleen aan werkgewers en werknemers wat deur die COVID-19 pandemie […]
March 25, 2021

2021 Begrotingsrede: Wat jy moet weet

Die Minister van Finansies, Tito Mboweni, het op 24 Februarie 2021 sy derde Nasionale Begrotingsrede gelewer. Dit was sy eerste jaarlikse begrotingsrede sedert die begin van […]
March 25, 2021

Voorwoord

“Stay committed to your decisions, but stay flexible in your approach” – Tony Robbins Dis vir ons ‘n besonderse voorreg om aan die begin van ‘n […]
March 24, 2021

News from ASL People and development

Frances Burger, who joined ASL Advisory in June 2019 as a Legal Consultant, was promoted to Associate in January 2021. She completed her master’s degree in […]
March 24, 2021

How time will affect your long-term future

  As we move into the next phase of recovery, business decision-makers should now apply even deeper and more dedicated focus to return to pre-COVID financial […]
March 24, 2021

Withdrawing retirement funds upon emigration

  Background Financial emigration is the process by which South African residents formalise their non-resident status for exchange control purposes. During the 2020 Budget Speech, it […]
March 24, 2021

2021 Budget Speech: What you need to know

Finance Minister Tito Mboweni delivered his third National Budget Speech on 24 February 2021. It was his first annual budget address since the start of the […]
March 24, 2021

Xero: VAT201 Report and direct link to eFiling

  Filing VAT returns have never been this easy! Xero recently launched the VAT201 Report as a better alternative for the long existing VAT Audit Report. […]
March 24, 2021

Foreword

“Stay committed to your decisions, but stay flexible in your approach” – Tony Robbins It is an exceptional privilege for us to publish our first newsletter […]
February 15, 2021

Tax considerations to move your business forward in 2021

As with all things small – such as a puppy, a baby or even your new business – at some point what once start off as […]
February 1, 2021

Considerations when starting a new business

Last year proved that business owners that incorporate contingency financial planning to circumnavigate any event have the best chance of thriving in a business climate laden […]
January 18, 2021

Displaying true grit in 2021: The checklist every small business owner should embrace this year

Angela Duckworth, psychologist and researcher, coined the term ‘grit’; it is to have passion and perseverance for long-term and meaningful goals. Aristotle believed tenacity was one […]
January 11, 2021

SMMEs, get behind these five trends to thrive in 2021

The year 2020 has been a year full of change for businesses. Teams are working from home more than ever before. Teachers have learned how to […]
December 14, 2020

Transparent and Ethical Leadership

2020 – The year in which transparent, ethical and compassionate leadership was unmuted  This year saw leadership, management and teams align like never before. It was […]
November 30, 2020

Leadership vs Management

The egg and chicken situation of leadership vs management Well we all know when starting out as an entrepreneur or business owner, that you are the […]
November 16, 2020

COVID-19 Update

To all our clients, colleagues and friends in business, Kindly note that our offices will be temporarily closed from the 9 April 2021 to 11 April […]
November 16, 2020

Start using your credit to help your short-term cash flow

What can you as ‘n business owner do when your business is under duress and in need of short-term liquidity?  It happens too often that businesses […]
November 2, 2020

Successful SMEs get paid on time

Successful SMEs get paid on time. Here’s how… We regularly hear that SMEs are the lifeline of the economy.  Retail Capital’s Chief Executive Karl Westvig couldn’t […]
October 19, 2020

Accessing finance options better with cloud accounting practices

Behind the silver lining of any small business, there’s a cloud Small businesses are facing unprecedented times where access to capital or funding can be more […]
October 5, 2020

Free up to focus strategies lets you bank on a long-term future

As we move into the next phase of recovery, business decision-makers should now apply even deeper and more dedicated focus to return to pre-COVID financial health. […]
September 14, 2020

Put the spring back in your budget

In just two seasons from autumn to spring, everything has changed! From where and how customers work, to how they spend their money and entertain themselves. […]
September 11, 2020

Spesiale aanbod: Is jou familie gewaarborg tot sekerheid?

In die warboel van die COVID-19 pandemie is die wêreld steeds in onsekerheid gehul. Dit blyk ook dat die pandemie nie binnekort tot ‘n einde gaan […]
September 10, 2020

Resilience during COVID-19 pandemic

As we further navigate and process the changes brought about by the uncertainty of the COVID-19 pandemic, managers and directors of businesses remain under pressure.  Not […]
September 10, 2020

Join the digital disruption game

Were you one of the few that have beaten digital disruption at its own game and reacted ahead of the pack? Or were you forced to […]
September 10, 2020

When you apply your budget right, from the start, it is the one thing you can control

Two things business owners learnt fast during 2020:  one, they cannot always be in control, two, they are certainly much more at the mercy of unexpected […]
September 10, 2020

Logbooks for individuals and diesel rebates in farming

Kliek hier vir AFRIKAANS Requirements for a valid logbook Individuals The 2020 tax season officially started on 1 September 2020 and individual taxpayers are required to […]
September 10, 2020

Logboeke vir individue en dieselrabatte vir boerderye

Click here for ENGLISH Vereistes vir ‘n geldige Logboek Individue Die 2020 belastingseisoen het amptelik op 1 September 2020 oopgemaak en daar word van individuele belastingbetalers […]
September 10, 2020

Maintenance of surviving spouse

The idea of freedom of testation is a core value of South African law and enjoys wide protection. The Maintenance of Surviving Spouse Act, 27 of […]
September 10, 2020

Impact of COVID-19 on assurance engagements

As a result of the COVID-19 pandemic and the national state of disaster that was declared in South Africa on 15 March 2020, a nationwide stay-at-home […]
September 10, 2020

National Treasury releases draft tax amendments

The 2020 Draft Taxation Laws Amendment Bill (TLAB) and 2020 Draft Tax Administration Laws Amendment Bill (TALAB) were published by the National Treasury and the South […]
September 10, 2020

Nasionale Tesourie publiseer konsep belasting wysigings

Die konsep Wysigingswet op Belastingwette van 2020 (TLAB) en die konsep Wysigingswet op Belastingadministrasie van 2020 (TALAB), was deur Nasionale Tesourie en die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) […]
September 1, 2020

When you apply your budget right

When you apply your budget right, from the start, it is the one thing you can control Two things business owners learnt fast during 2020: one, […]
August 17, 2020

Trends in Fintech that may shore up your business capabilities and profitability

Trends in Fintech that may shore up your business capabilities and profitability The rise of the digital era has significantly changed the way businesses operate, forcing […]
August 3, 2020

Join the digital disruption game

ASL Advisory blog post – publication date 3 August 2020: Join the digital disruption game Were you one of the few that have beaten digital disruption […]
July 30, 2020

We are celebrating our 22nd Birthday

On the 1st of August, ASL will be celebrating its 22nd birthday. As we stand in the midst of unprecedented times of uncertainty and challenges in a world we […]
July 30, 2020

Ons vier ons 22ste bestaansjaar

Op 1 Augustus vier ASL sy 22ste bestaansjaar. Te midde van ongekende onsekerheid en uitdagings in ‘n wêreld wat nie meer is soos wat ons dit […]
July 20, 2020

What is your business telling you?

What is your business telling you? Amidst the clutter of information overload, breaking news headlines and scientific facts, we often find that stories can cut through […]
June 18, 2020

Special offer: Cash flow health check

In this quarter’s newsletter we share a wealth of information on how to deal with COVID-19, as we recognise that the pandemic has severe implications for […]
June 18, 2020

2020 Tax filing season due to COVID-19

On 5 May 2020, SARS Commissioner Edward Kieswetter announced key changes to the upcoming tax filing season for personal taxes, which will comprise three phases. Phase […]
June 18, 2020

2020 belastingindiening-seisoen weens COVID-19

Op 5 Mei 2020 het die Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (“SAID”), Edward Kieswetter, die sleutelveranderinge aan die komende seisoen vir die indiening van persoonlike belasting […]
June 18, 2020

COVID-19 Tax relief measures

In light of the current COVID-19 pandemic, President Cyril Ramaphosa announced certain relief measures in an attempt to provide for the wellbeing of the people of […]
June 18, 2020

COVID-19 Belasting verligtingmaatreёls

In die lig van die huidige COVID-19 pandemie het President Cyril Ramaphosa sekere verligtingmaatreëls aangekondig in ‘n poging om voorsiening te maak vir die welstand van […]
June 18, 2020

What you need to know about the anti-dividend stripping rules

There are various ways for a shareholder to exit a company and one of the most important factors is usually the tax payable upon exit. It […]
June 18, 2020

Wat jy moet weet oor anti-dividendstropingreëls

Daar is verskeie maniere om ‘n transaksie te struktureer wanneer jy ‘n maatskappy verlaat. Een van die belangrikste faktore is gewoonlik die belasting wat betaalbaar word […]
June 18, 2020

CIPC Compliance checklist – What’s new

The Companies and Intellectual Property Commission (“CIPC”) has enhanced the Compliance Checklist, which can be accessed by logging on to the CIPC E-Services platform. From the […]
June 18, 2020

The urgency of setting financial business priorities

The difficult economic environment, as a result of the COVID-19 outbreak, is exceptional by any standard, and it comes with extreme scope and levels of uncertainty. […]
June 18, 2020

Die Boedeladministrasieproses

Die administrasieproses van ‘n boedel met ‘n bruto waarde van R250 000 of meer, word uiteengesit in die Administration of Estates Act, 66 of 1965, waarvolgens […]
June 18, 2020

Resilience during COVID-19 pandemic

The past few months have been characterised by unprecedented levels of uncertainty and anxiety. We have all experienced a sense of collective grief, where we had […]
June 15, 2020

Think like the youth, embark on success

Think like the youth, embark on success It is inevitable that every business will go through tough times somewhere during its lifespan. The recent effect of […]
May 11, 2020

The urgency of setting financial business priorities

The urgency of setting financial business priorities The difficult economic environment as a result of the COVID-19 outbreak is exceptional by any standard, and it comes […]
May 4, 2020

Managing business cash flow in tough times

Ever heard of ‘a Black Swan’ event? By now it is clear that the COVID-19 health pandemic falls into this description as it is typically an […]
April 20, 2020

Approach your Smart Digital Strategy

Approach your Smart Digital Strategy We are living in a time where digital transformation couldn’t be more important for companies to adopt in order to stay […]
April 7, 2020

What’s in our app stack?

What’s in our app stack? Being able to work remotely has been a developing topic over the last few years, no doubt. But since the large-scale […]
March 31, 2020

Die verpligte voltooing van die CIPC se Vraelys

Click here to ENGLISH Die Companies and Intellectual Property Commission (“CIPC”) het ‘n kennisgewing (Kennisgewing 52 van 2019) in Augustus 2019 uitgestuur waarin hulle die CIPC […]
March 20, 2020

The compulsary completion of the CIPC Compliance Checklist

Kliek hier vir AFRIKAANS The Companies and Intellectual Property Commission (“CIPC”) issued a notice (Notice 52 of 2019) in August 2019 in which they introduced the […]
March 17, 2020

Personeelnuus

ASL verwelkom graag negentien nuwe personeellede wat in Februarie by ons aangesluit het, onder wie een assistent-bestuurder en sewentien leerlingrekenmeesters in die onderskeie Oudit- en Rekeningkundige […]
March 17, 2020

Boedellikiditeit – Wat is dit en waarom is dit belangrik?

Boedellikiditeit word gebruik as ‘n term wat aandui dat ‘n oorledene se boedel oor voldoende kontant beskik om al die verpligtinge in die boedel te kan […]
March 17, 2020

ASL is raising the bar on protecting client data and compliance with POPIA

Cybersecurity, privacy and the safeguarding of personal information are now more relevant to clients than ever before with the remaining provisions of the Protection of Personal […]
March 17, 2020

Die 2020 begrotingsrede in ’n neutedop

Click here for ENGLISH Tito Mboweni, Minister van Finansies, het op 26 Februarie 2020 sy tweede toespraak op die nasionale begroting gelewer. Belastingbetalers kan ’n bietjie […]
March 17, 2020

The 2020 Budget Speech in a nutshell

Kliek hier vir AFRIKAANS Finance Minister Tito Mboweni delivered his second National Budget Speech on 26 February 2020. Taxpayers can breathe a little easier as he […]
March 17, 2020

Xero’s getting even better – with Hubdoc

From 18 March 2020, users of the popular Xero accounting platform will be able to automate even more administrative tasks and say goodbye to manual data […]
March 6, 2020

Prosper beyond 2020

  Small to medium enterprises (SMEs) are currently caught in a sticky spot. Load-shedding is a national reality. The indicator dial on youth unemployment is steadily […]
October 29, 2019

Professionele- / Loopbaan-identiteit

Professionele identiteit kan gedefinieer word as ‘n persoon se professionele selfkonsep – ‘n stel van persoonlike eienskappe, oortuigings, waardes, motiewe en ervarings wat voortspruit uit werksaktiwiteite. […]
October 29, 2019

Data Analytics – a change of perspective

“What gets measured, gets managed”. This quote provides the essence of why data analytics is important. With the use of today’s technology, there is a wide […]
October 29, 2019

Ondersteunende dokumentasie

In die Belastingafdeling streef ons daarna om alle aansoeke en registrasies so vinnig en pynloos moontlik af te handel en in die proses die kliënt se […]
October 29, 2019

Turning strategic thinking into strategic action

When talking strategy, it is important to remember that it is no more than determining how the vision of the business will be achieved. Of paramount […]
September 27, 2019

What’s right in your business?

“There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.” – Denis Waitley  What are those conditions in your […]
September 27, 2019

Wat is reg in jou besigheid?

“There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.” – Denis Waitley Wat is daardie posisie vandag in jou besigheid? Is […]
September 26, 2019

FU2F – IFRS 16

The new standard on lease accounting (IFRS 16) was issued in January 2016 with major changes, of which the most significant are the following: The new […]
September 26, 2019

Vruggebruik – ’n Goeie idee of verbode vrugte?

Wat is vruggebruik? Vruggebruik is die reg wat aan ’n persoon gegee word om die eiendom van ’n ander te gebruik en te geniet en gevolglik […]
September 11, 2019

All you need to know about shareholders’ agreements

A shareholders’ agreement sets out how a private company should be operated and regulates the various shareholders’ rights and obligations. It is therefore important that a […]
August 29, 2019

What is a management buyout?

A management buyout (“MBO”) is a form of acquisition where a company’s existing management team acquire a large part, or all of the company, from either […]
August 29, 2019

ASL verjaarsdag

Op Donderdag, 01 Augustus, het ons ASL se 21ste bestaansjaar gevier met ‘n gesellige funksie by De Warenmarkt in Stellenbosch. Volgens ware ASL tradisie het almal […]
August 29, 2019

Finansiële emigrasie

Hierdie artikel volg op ons vorige artikel rakende belasting op buitelandse indiensnemingsinkomste (meer algemeen bekend as “expat tax”). Daar is ‘n algemene wanpersepsie dat, ten einde […]
August 29, 2019

Pligte van ‘n Eksekuteur

Die testateur nomineer normaalweg ‘n eksekuteur in sy testament. Alhoewel die testateur enige persoon as eksekuteur kan nomineer in sy testament, is dit die Meester van […]
August 29, 2019

SARS scams and fake e-mails

With the filing season officially open and many taxpayers expecting possible refunds, it is unfortunately also a great opportunity for criminals to obtain personal details of […]
August 20, 2019

When does the National Credit Act apply?

The objective of the National Credit Act No. 34 of 2005 (“the Act”) is, amongst other, to: promote the social and economic well-being of South African […]
August 13, 2019

Wanneer is die Nasionale Kredietwet van toepassing?

Die doelwit van die Nasionale Kredietwet Nr. 34 van 2005 (“die Wet”) is om: die sosiale en ekonomiese welsyn van Suid-Afrikaners te bevorder; om ‘n billike, […]
August 13, 2019

How do you exit your business

Preparing yourself and your business for your inevitable exit from that business, whether by choice or fate, is one of the most neglected aspects we see […]
August 6, 2019

Real-time data and the effect on decision making

Decision making is a core component in our daily processes and is a very important function of management. Management who are part of planning, organising and […]
August 6, 2019

Corporate Governance – Dividends

A dividend is the distribution of a reward from a portion of the company’s earnings and is paid to a class of its shareholders. Dividends are […]
August 6, 2019

Testamente en Egskeiding

Die Wet op Testamente, 7 van 1953, (verder na verwys as die Wet), bepaal die formele vereiste vir die uitvoering van ‘n geldige testament. Dit bevat […]
August 6, 2019

Employee News

Jacques Potgieter becomes Associate It is with great excitement that we hereby announce that Jacques Potgieter was promoted to an Associate within the ASL Group with […]
August 6, 2019

Personeelnuus

Jacques Potgieter word Assosiaat Dit is met groot opgewondenheid dat ons hiermee bekend maak dat Jacques Potgieter met ingang vanaf Julie 2019 bevorder is tot Assosiaat […]
June 3, 2019

Belasting op buitelandse indiensnemingsinkomste (“Expat tax”)

Artikel 10(1)(o)(ii) bied verligting aan belastingbetalers om nie op buitelandse indiensnemingsinkomste (“employment income”) belas te word nie aangesien die buitelandse maatskappy reeds LBS / belasting op […]
June 3, 2019

Tax on foreign employment income (“Expat tax”)

Section 10(1)(o)(ii) provides relief to taxpayers by not taxing foreign employment income, as the foreign company is already deducting PAYE / tax on that income. However, […]
June 3, 2019

Wie moet vir u kinders sorg na u dood?

Die Kinderwet, 38 van 2005 (hierna verwys as die Kinderwet) beheer die wetgewing met betrekking tot die versorging, kontak en beskerming van kinders. Die rigsnoer, in […]
June 3, 2019

Corporate Governance: Removal of Director vs Voluntary Resignation of Director

In terms of the Companies Act No 71 of 2008 (“the Act”), a director may be removed either by the shareholders or by the board of […]
May 31, 2019

Korporatiewe Beheer – Voorgestelde wysigings aan die maatskappywet

Die Wysigingswetsontwerp op Suid-Afrikaanse Maatskappye (“die Wetsontwerp”) is op 21 September 2018 vir publieke kommentaar gepubliseer. Wesenlike wysigings aan die bestaande Maatskappywet No 71 van 2008 […]
May 31, 2019

Can a handshake be trusted?

A verbal or gentlemen’s agreement is simple and convenient, especially when a transaction is deemed to be straightforward and uncomplicated. Although it is general practice to […]
May 31, 2019

The positive characteristics of millennials

Generation cohorts are composed of groups of individuals who were born and raised in the same period and thus share some unique characteristics and experiences from […]
May 31, 2019

Artikel 7(C) vir Jan Alleman

Die Nasionale Tesourie en die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) het belastingwetgewing in werking gestel wat van toepassing is op lenings toegestaan aan trusts en/of maatskappye waar daar […]
May 31, 2019

How to succeed as an entrepreneur

“A person who sets up a business, taking on financial and other risks in the hope of profit”, is called an entrepreneur. Synonyms include hustler, wheeler-dealer, […]
May 31, 2019

Personeelnuus

Nuwe werknemers Op 14 Januarie 2019 het ons vir Dirk du Toit in die Rekeningkunde Departement as bestuurder verwelkom. Dirk kom oorspronklik van die Ouplaas-distrik tussen […]
May 31, 2019

Benefits of “the cloud” you probably have not yet considered

Technology has influenced a whole new vocabulary over the last few years, especially with relevance to the financial sector. How many people would have been able […]
May 31, 2019

Korporatiewe beheer-‘n refleksie

Die begin van 2019 het aangebreek en ons het dit goedgedink om ‘n kort opsomming aan u te verskaf van belangrike aspekte aangaande korporatiewe beheer wat […]
May 31, 2019

Deadlines for individuals and administrative fines

The tax season opened on 1 July 2018 and the deadlines for the current tax season were as follows: Type of taxpayer Channel Deadline All taxpayers […]
June 6, 2018

Voorlopige belasting: Onderskattingsboetes

In die verlede was dit algemene praktyk om die ‘basiese bedrag’ vir die indiening en betaling van die IRP6’e te gebruik. Die ‘basiese bedrag’ is die […]
June 6, 2018

SAID: Terugvoer omdraaitye

Een van die mees algemene navrae waarmee ons op ’n daaglikse basis te doen kry, is hoe lank dit die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) sal neem om […]
June 6, 2018

Omheining van verliese (artikel 20A) vir natuurlike persone

Artikel 20A het met ingang van 1 Maart 2004 in werking getree. Hierdie artikel handel oor die omheiningsbepalings wat verhoed dat natuurlike persone hul belasbare inkomste […]
June 6, 2018

Salarisafdeling

Met die EMP501-rekonsiliasies vir die jaar geëindig Februarie 2018 wat teen 31 Mei 2018 ingedien moet wees by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (die SAID) sowel as die […]
June 6, 2018

Customer service – the second strategic objective of our audit department

In a previous article, we looked at the strengths and opportunities associated with employee motivation. This article will place a focus on the strengths and opportunities […]
June 6, 2018

Korporatiewe Beheer – Naamsveranderinge

Dit staan ʼn maatskappy of beslote korporasie vry om sy naam te verander indien verkies.  Vir maatskappye sal die naamsverandering ʼn spesiale besluit tot gevolg hê […]
June 6, 2018

Korporatiewe Beheer – Dividendverklarings

Dividendverklarings kan verskeie vorme aanneem, maar vir doeleindes van hierdie artikel bespreek ons die verklaring van ʼn gewone dividend. Ingevolge Artikel 46 van die Maatskappywet van […]
June 6, 2018

What is an MOI and what is meant by short form and long form MOI’s?

A Memorandum of Incorporation (“MOI”) can be described as the sole governing document of a company and is binding between the shareholders, directors and the company […]
June 4, 2018

What should you consider when investing in a business?

You have worked hard for many years, and have finally saved enough funds and mustered the courage to take the big leap that you have been […]
June 4, 2018

Wat moet jy oorweeg wanneer jy in ’n besigheid belê?

Jy werk al jare lank hard en het uiteindelik genoeg fondse en moed bymekaar geskraap om die groot sprong, waaroor jy só lank droom, te neem… […]
June 4, 2018

Audit, review and compilations – differences and Companies Act requirements

The Companies Act No. 71 of 2008 together with amendments and companies’ regulations, stipulates requirements whether a company’s financial statements should be audited, independently reviewed or […]
June 4, 2018

Oudit, onafhanklike oorsig en kompilasies – verskille en vereistes van die Maatskappywet

Die Maatskappywet No. 71 van 2008, tesame met wysigings en maatskappyregulasies, stipuleer vereistes wat bepaal of ’n maatskappy se finansiële state geoudit, onafhanklik nagesien of slegs […]
June 4, 2018

Once your employees are rowing in the right direction, make sure they have lifejackets…

In our April issue, in the article titled “Are your employees rowing in the right direction?”, we discussed the importance of shaping an engagement culture in […]
June 4, 2018

Maak seker dat jou werknemers reddingsbaadjies het sodra hulle in die regte rigting begin roei…

In ons April-uitgawe in die artikel getiteld  “Roei u werknemers in die regte rigting?” het ons bespreek hoe belangrik dit is om ’n betrokkenheidskultuur in ’n […]
June 4, 2018

The founder-led company growing as a worldwide scale business

Xero recently released the annual report covering the financial and operating performance for the year ended March 2018. After 12 years of investing in growth, Xero […]
April 25, 2018

Tips for automation – Implementing effort-free accounting

It is often difficult for business owners to cross the divide of working on your business, rather than working in your business. Although this is usually […]
April 25, 2018

Addisionele mediese korting vir ’n individu: Wanneer kan ek mediese uitgawes uit die sak betaal as ’n eis indien?

Addisioneel tot die Artikel 6A mediese belastingkrediet is daar ook krediet beskikbaar vir individue (belastingpligtiges) wat mediese uitgawes self uit die sak uit betaal in terme […]
April 25, 2018

Workmen’s Compensation Return | Submission by 31 May 2018

Background It is compulsory for any person / legal entity that employs staff (“the employer”) to register as an employer with the Department of Labour within […]
April 25, 2018

Employee Motivation

In our previous article about employee motivation, we looked at the reasons why we need motivated employees.  In this article, we’ll look at the strengths and […]
April 25, 2018

IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers

IFRS 15 recently became effective for financial periods beginning on or after 1 January 2018. IFRS 15 is only applicable to entities that have implemented International […]
April 25, 2018

Solvensie- en likiditeitstoetse

In Artikel 22(1)(b) van die Maatskappywet No. 71 van 2008 (“die Wet”) word maatskappye verbied om handel te dryf in omstandighede waartydens ’n maatskappy insolvent is. […]
April 25, 2018

Belastingskuld en afbetalingsooreenkomste

Om by iemand in die rooi te wees is vir meeste ’n onaangename ervaring, veral as die skuldeiser die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (die SAID) is. Omstandighede lei […]
April 25, 2018

Benefits of “the cloud” you probably have not yet considered

Technology has influenced a whole new vocabulary over the last few years, especially with relevance to the financial sector. How many people would have been able […]
April 25, 2018

Is it possible to backdate an agreement?

A popular question which comes up during a consultation with a client when the drafting of commercial documents is discussed is, “what is the effective date […]
April 25, 2018

Is dit moontlik om ‘n ooreenkoms terugwerkend van krag te maak?

’n Gewilde vraag wat opduik tydens konsultasie met ’n kliënt wanneer die opstel van handelsdokumente bespreek word, is “wat is die effektiewe datum van die transaksie?” […]
April 25, 2018

Under what circumstances can a private company and/or close corporation be deregistered?

During the registration of a company or close corporation that entity acquires a legal personality. This legal personality comes to an end when the directors and/or […]
April 25, 2018

Onder watter omstandighede kan ’n privaatmaatskappy en/of beslote korporasie gederegistreer word?

Gedurende die registrasie van ’n maatskappy en/of ’n beslote korporasie verkry daardie entiteit regspersoonlikheid, welke regspersoonlikheid tot ’n einde kom wanneer die direkteure en/of lede die […]
April 25, 2018

At ASL, we believe in celebrating our successes…

Over the last six months, our trainee accountants achieved success in various examinations. With great pride, we celebrated these achievements on 11 April by raising a […]
April 25, 2018

By ASL glo ons om ons suksesse te vier…

Oor die afgelope ses maande het ons leerlingklerke in verskeie eksamens sukses behaal. Met groot trots het ons op 11 April hierdie prestasies gevier deur ’n […]
April 6, 2018

Audit efficiency – the constant strive to improve service excellence

As an Audit Department and SAICA training office, the balancing act between developing trainees to the competencies required, adhering to all regulatory requirements, remaining current and […]
April 6, 2018

Cryptocurrency

Cryptocurrency and blockchain has been the hot topic in the media the past year.  It is a concept that few truly understand, and could change the […]
April 6, 2018

Pligte en verantwoordelikhede van direkteure ten opsigte van korporatiewe beheer van ’n maatskappy

In terme van die Maatskappywet 71 van 2008 (“die nuwe Wet”) bepaal artikel 7(b)(iii) dat een van die oogmerke van die nuwe Wet is om deursigtigheid […]
April 6, 2018

Jaarlikse CIPC-opgawes en die gepaardgaande vorms

In terme van Artikel 33 van die Maatskappywet No. 71 van 2008 (“die Wet”) word daar van alle maatskappye en beslote korporasies vereis om jaarlikse opgawes […]
April 6, 2018

Belastingafdeling: Ons missie

Gegewe die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (die SAID) se onvoorspelbaarheid en voortdurend veranderende stelsels, vereistes en prosedures is dit deel van ons missie om deurgaans op hoogte te […]
April 6, 2018

Why it is important to know the value of your business

A properly considered business valuation can be the first step in many essential business processes and activities. Although there are many examples, these might include procurement […]
April 6, 2018

What is the effect of recent amendments to legislation regarding share buy-back agreements?

It is customary that transactions would be concluded where a company would buy-back its own securities from an exiting shareholder. The aforesaid especially held substantial benefits […]
April 6, 2018

Are your employees rowing in the right direction?

Imagine an organisation where employees don’t simply work for the paycheck at the end of the month, but instead are willing to invest effort in their […]
April 6, 2018

Roei u werknemers in die regte rigting?

Stel jou voor ’n organisasie waar werknemers nie net werk vir die salaris wat hulle aan die einde van die maand kry nie, maar eerder bereid […]
April 6, 2018

Employees’ tax reconciliation 2018

April to May each year is the time that employers are given to perform their employees’ tax reconciliation. During this Employer Reconciliation process, employers are required […]
April 6, 2018

Werknemersbelastingrekonsiliasie 2018

April tot Mei is jaarliks die tydperk wat werkgewers gegun word om hulle werknemers se belastingrekonsiliasie uit te voer. Tydens hierdie werknemersrekonsiliasieproses word daar van werkgewers […]
April 6, 2018

Enabling a paperless environment through Receipt Bank

Cloud accounting services and platforms have gained great traction across the world in recent years, with a growing number of businesses realising the tremendous benefits which […]
April 6, 2018

Valid Tax Invoice Requirements for VAT Vendors

When making a purchase for your business, you should always ensure you receive a valid VAT invoice. This enables you to claim input VAT from SARS. […]
April 6, 2018

Geldige BTW-faktuurvereistes vir BTW-ondernemers

Wanneer u iets vir u besigheid aankoop moet u verseker dat u ’n geldige belastingfaktuur ontvang. Dit stel u in staat om insetbelasting van die SAID […]
March 20, 2018

Toename in BTW. Neem kennis van dié idee.

In die begrotingsrede op 21 Februarie 2018, het die Minister van Finansies aangekondig dat die BTW koers vanaf 1 April 2018 van 14% na 15% gaan […]
March 20, 2018

Theres an increase in VAT. Remember that.

In the budget speech on 21 February 2018, the Minister of Finance announced that the VAT rate will change from 14% to 15% from 1 April […]
March 9, 2018

See our six steps of action to assist you to effectively move your business into the cloud

Schedule a free one-hour meeting This will be arranged with a Cloud Implementation Specialist, a Cloud Strategist, or a Cloud Manager, who will also assist in […]
March 9, 2018

Wanneer om my persoonlike bates en laste te verklaar

Alle Suid-Afrikaners is bewus daarvan hoe belangrik dit is om volledige en akkurate inkomstebelastingopgawes by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens in te dien elke jaar, sowel as die […]
March 9, 2018

Audit department strategy – Employee motivation

As a SAICA training office, our department largely consists of trainees completing a 3-year training contract. Throughout the contract, we are responsible for providing them with […]
March 9, 2018

Directors trading in insolvent circumstances

Directors trading in insolvent circumstances Personal liability of directors is becoming an important issue in South Africa. The topic has been placed under the spotlight recently […]
March 9, 2018

Wat is die doel van die jaarlikse CIPC-opgawe?

In terme van Artikel 33 van die Maatskappywet No. 71 van 2008 (“die Wet”) word daar van alle maatskappye en beslote korporasies vereis om jaarlikse opgawes […]
March 9, 2018

Korporatiewe Beheer

Korporatiewe beheer is in wese die reëls en praktyke waarbinne ’n maatskappy bestuur en beheer word. Die direkteure van ’n maatskappy speel ’n kritieke rol in […]
March 9, 2018

The benefits of outsourcing your accounting function

Small businesses are driven by entrepreneurs, for whom the thought of technical accounting and compliance processes can often be a burdensome one. This may be due […]
March 8, 2018

Audit = yearly headache and unnecessary expense? Welcome to the ASL approach

For most accountants and business owners, the thought of the yearly audit or independent review is associated with stress and apprehension. In most cases, audits and […]
March 7, 2018

ASL neem deel aan die CANSA Relay For Life Helderberg

ASL het vir die sesde agtereenvolgende jaar deelgeneem aan die CANSA Relay For Life te Hoërskool Hottentots-Holland, Somerset-Wes, wat plaasgevind het op Saterdag 24 Februarie 2018. […]
March 7, 2018

ASL participates in the CANSA Relay For Life Helderberg

On Saturday 24 February 2018, ASL participated in the CANSA Relay For Life for the sixth consecutive year at Hottentots-Holland High School, Somerset West. The event […]
March 7, 2018

Het ’n elektroniese handtekening op ’n dokument dieselfde regsgeldigheid as ’n handgeskrewe handtekening?

Die wêreld beweeg voortdurend na meer digitalisering en organisasies implementeer toenemend elektroniese en outomatiese oplossings om papiergebaseerde prosesse te verminder. Een van die vele oplossings is […]
March 7, 2018

Does an electronic signature on a document have the same legal validity as a handwritten signature?

The world is constantly moving towards greater levels of digitisation, and organisations are increasingly implementing electronic and automated solutions to reduce paper-based processes. One of these […]
March 7, 2018

Budget Speech summary

On Wednesday, 21 February 2018, all eyes were on the Minister of Finance in Parliament, where he delivered his budget speech.  It became apparent over the […]
March 7, 2018

Begrotingsrede opsomming

Op Woensdag 21 Februarie 2018 was alle oë op die Minister van Finansies in die Parlement, waar hy sy begrotingsrede gelewer het. Dit het die laaste […]
February 5, 2018

New Employees | ASL 2018

ASL looks forward to welcoming twelve new trainees in 2018. Trainees begin their journey at ASL with a two-week induction program, which ensures that an optimal […]
February 2, 2018

Nuwe werknemers | ASL 2018

ASL sien daarna uit om twaalf nuwe leerlingrekenmeesters in 2018 te verwelkom. Leerling klerke begin hul reis by ASL met ’n twee week lange oriënteringsprogram wat […]
February 2, 2018

Is it still possible for a business to use a trading name other than its registered name?

It is not uncommon for a company to use a trading name which is not the same as the registered name of the company, as recorded […]
February 2, 2018

Is dit steeds moontlik vir ’n besigheid om ’n handelsnaam anders as sy geregistreerde naam te gebruik?

Dit is nie ongewoon dat ’n maatskappy ’n handelsnaam gebruik wat nie dieselfde is as sy geregistreerde naam soos dit by die Kommissie vir Maatskappye en […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X