Wills

Mar 25, 2021

Is ‘n handgeskrewe testament geldig?

  ‘n Testament moet te alle tye voldoen aan die formaliteite van ‘n geldige testament soos omskryf in artikel 2 van die Wet op Testamente 7 […]