Business Advisory

May 31, 2024

CIPC | Voordelige eienaarskap verslagdoening en jaarlikse opgawes

In reaksie op Suid-Afrika se insluiting op die gryslys weens nie-nakoming van internasionale standaarde rakende die voorkoming van geldwassery en die finansiering van terrorisme, het die […]
May 31, 2024

CIPC | Beneficial ownership reporting and annual returns

In response to South Africa being greylisted due to non-compliance with international standards relating to the prevention of money laundering and terrorist financing, Parliament enacted the […]
March 12, 2024

CIPC | Beneficial Ownership Reporting Deadline and Online Process for Directors’ Amendments

Beneficial Ownership Reporting We are fast approaching the first anniversary of the Companies Act amendments which mandated the Companies and Intellectual Property Commission (“CIPC”) to oblige […]
June 9, 2023

Merging process and technology by prioritising experiences

Francois Kriel is a respected IMCSA-certified management consultant who specialises in change management, data protection and digital transformation. He is a director at Kriel & Co., […]
June 9, 2023

Die samesmelting van proses en tegnologie deur ervarings te prioritiseer

Francois Kriel is ‘n gerespekteerde IMCSA-gesertifiseerde bestuurskonsultant wie spesialiseer in veranderingsbestuur, databeskerming en digitale transformasie. Hy is ‘n direkteur by Kriel & Co, ‘n konsultasiefirma wat […]
October 6, 2022

Time to pause and gather insights | 4 post-pandemic work trends explained

“We’re simply not the same people that went home to work in early 2020. Employees in South Africa are rethinking what they want from work and […]
October 6, 2022

Tyd om te reflekteer en nuwe insig te kry | ‘n Verduideliking van 4 post-pandemiese werkstendense

“We’re simply not the same people that went home to work in early 2020. Employees in South Africa are rethinking what they want from work and […]
October 6, 2022

Voorgestelde wysiging aan die effektiewe datum van “MOI”-wysigings

  Die Wysigingswetsontwerp op Maatskappye, 2021 (“die Wetsontwerp”), wat poog om sekere bepalings van die Maatskappywet (“die Wet”) te wysig, is gedurende Oktober 2021 vir openbare […]
June 14, 2022

Die belangrikheid van internetbankkontroles

Ons ondervind gereeld by ons kliënte, en veral by kleiner organisasies, dat bestuur van mening is dat dit nie koste-effektief of nodig is om omvattende kontroles […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X