Wat jy moet weet oor anti-dividendstropingreëls

CIPC Compliance checklist – What’s new
June 18, 2020
What you need to know about the anti-dividend stripping rules
June 18, 2020
Click here for ENGLISH

Daar is verskeie maniere om ‘n transaksie te struktureer wanneer jy ‘n maatskappy verlaat. Een van die belangrikste faktore is gewoonlik die belasting wat betaalbaar word met die uitgang, en dit is dus nie verbasend dat belastingbetalers voortdurend poog om belastingvriendelike maniere te vind om ‘n maatskappy te verlaat nie.

Korporatiewe aandeelhouers vermy inkomstebelasting of kapitaalwinsbelasting met die verkoop van aandele deur te verseker dat die waarde van die aandele in die onderliggende maatskappy gestroop word deur ‘n dividend voor die vervreemding te verklaar, en onttrek so die waarde van die maatskappy deur middel van ‘n belastingvrye dividend. Wanneer aandele daarna verkoop word, is die waarde minder en sodoende word inkomstebelasting of kapitaalwinsbelasting voorkom.

‘n Ander skema wat deur korporatiewe belastingbetalers benut word, is om in ‘n terugkoop van aandele transaksie te tree met die onderliggende maatskappy, wat ingevolge die Inkomstebelastingwet as ‘n ‘n dividend verklaar beskou sal word, waarop geen belasting betaalbaar is nie. Die onderliggende maatskappy sal onmiddellik na sodanige heraankoop die aandele aan die nuwe aandeelhouer uitreik.

Om hierdie misbruik te bekamp, is anti-dividendstropingreëls in die Inkomstebelastingwet ingesluit. Artikel 22B en paragraaf 43A van die Agtste Bylae van die Inkomstebelastingwet bepaal dat enige vrygestelde buitengewone dividend wat 18 maande voor die verkoop van aandele ontvang is, of as gevolg van ‘n wegdoening van aandele in daardie maatskappy verkry is, herklassifiseer sal word as inkomste of opbrengste vir inkomstebelasting- of kapitaalwinsbelastingdoeleindes.

Die omvang van die anti-dividendbelastingreëls is egter vanaf 20 Februarie 2019 verbreed, weens die feit dat die anti-dividendstropingreëls eers u werking getree het wanneer aandele werklik mee weggedoen is. Belastingbetalers het hierdie gaping misbruik deur die waarde van die onderliggende maatskappy te stroop en daarna aandele aan ‘n derde party uit te reik, en sodoende hul aandeelhouding te behou om nie die verkoopsvereiste te aktiveer nie. Die wysigings ag nou dat die belastingpligtige sy aandeelhouding vervreem het in soverre die effektiewe belang in die maatskappy afgeneem het.

Dit is duidelik dat die anti-dividendstropingsreëls op ‘n wye verskeidenheid van transaksies toepassing kan vind en dit is belangrik dat aandeelhouers behoorlike advies kry voor hulle toestem tot die bepalings van ‘n verkoopstransaksie.

ASL
ASL
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X