Vereenvoudiging van trustnakoming in Suid-Afrika: Die Xero grootboekoplossing

2024 Budget speech highlights
March 12, 2024
Streamlining trust compliance in South Africa: The Xero ledger solution
March 12, 2024

Click here for ENGLISH

In die lig van voortdurende veranderinge in die regulerende landskap met betrekking tot trusts in Suid-Afrika, tree die Xero grootboekpakket na vore as ‘n kern hulpmiddel vir trustees wat streef om intydse finansiële rekordhouding nougeset te handhaaf. Die wysigings aan wetgewing en regulasies, soos genoem in ons artikel “Trusts, belasting en IT3(t)’s”, (kliek hier om die artikel te lees) beklemtoon die verhoogde fokus op trusts. Hierdie wetlike veranderinge, gemik op die bekamping van geldwassery en die verbetering van die rapporteringsmeganismes aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID), plaas ‘n aansienlike administratiewe las op trustees.

Trusts word nou verplig om gedetailleerde finansiële inligting aan die SAID te verskaf vir die finansiële jaar wat op 28/29 Februarie eindig, met ‘n hersiene rapporteringsdatum wat jaarliks op 30 September vasgestel is.

Die Xero grootboekpakket staan uit as ‘n onontbeerlike hulpmiddel vir trustees wat met hierdie rapporteringsverpligtinge en verkorte sperdatum belas is. Hier is hoe Xero die voortdurende, behoorlike instandhouding van ‘n trust se finansiële rekords kan fasiliteer:

Vereenvoudigde data-invoer en -bestuur: Xero maak die doeltreffende vaslegging van alle transaksies wat verband hou met die trust se bedrywighede, moontlik. Die gebruikersvriendelike koppelvlak en outomatiseringsfunksies verminder die risiko van foute tydens datainvoer en verseker dat finansiële inligting akkuraat en intyds is.

Banktransaksies kan, met die druk van ‘n knoppie, op ‘n maandelikse of kwartaallikse basis vanaf die bank afgelaai en in Xero ingevoer word. Hierdie transaksies word dan outomaties met bestaande inskrywings gerekonsilieer, wat verseker dat rapportering intyds plaasvind.

Omvattende rapporteringsvermoëns: Met Xero kan trustees gedetailleerde verslae genereer wat voldoen aan die vereistes wat uiteengesit is in die onlangse veranderinge in regulasies. Dit sluit onder andere verslae in soos die inkomstestaat, balansstaat en verslae oor uitkerings aan begunstigdes. Xero se rapporteringshulpmiddels kan aangepas word om te voldoen aan die spesifieke behoeftes van ‘n trust en die nakoming aan die SAID se rapporteringstandaarde fasiliteer.

Veilige toegang en samewerking: Trustees kan ter enige tyd en plek toegang kry tot die trust se finansiële rekords. Dit fasiliteer samewerking tussen trustees en hul rekenmeesters of finansiële adviseurs, wat hulle in staat stel om ingeligte besluite te neem met betrekking tot uitkerings en nakomingsstrategieë voor die sluitingsdatum van rapportering.

Geoutomatiseerde belastingnakoming: Xero se funksies sluit hulpmiddels in wat spesifiek ontwerp is om te help met belastingnakoming, insluitend die voorbereiding en indiening van belastingopgawes. Gegewe die nuwe vereiste vir trusts om IT3(t)-vorms in te dien, kan Xero help om te verseker dat alle relevante inligting akkuraat aan die SAID gerapporteer word, wat die risiko van boetes weens nie-nakoming, verminder.

Dit is belangrik om te let dat Xero grootboekpakkette eksklusief beskikbaar is deur rekenmeester- en boekhoupraktyke wat lede van die Xero vennootskapprogram is. ASL Groep, ‘n trotse Xero-vennoot met Platinumkampioenstatus, staan gereed om trustees te help met die implementering van hierdie oplossing om sodoende die administratiewe
las wat deur hierdie nuwe regulasies opgelê word, te verlig.

Ter afsluiting, terwyl die reguleringslandskap vir trusts in Suid-Afrika toenemend strenger word, bied die Xero grootboekpakket ‘n kragtige oplossing vir trustees. Deur gebruik te maak van Xero se omvattende reeks funksies, kan trustees nie net effektief aan hul rapporteringsverpligtinge voldoen nie, maar ook die algehele en finansiële bestuur van die trust verbeter. Hierdie proaktiewe benadering tot finansiële rekordhouding is noodsaaklik vir die handhawing van die trust se nakomingsvereistes en om langtermyn volhoubaarheid te verseker te midde van veranderende regulasies.

Indien u belangstel in die Xero grootboekoplossing, kontak gerus u kliënteverhoudingsbestuurder.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X