Tyd om te reflekteer en nuwe insig te kry | ‘n Verduideliking van 4 post-pandemiese werkstendense

Die bepaling van die waarde van jou besigheid
October 6, 2022
Time to pause and gather insights | 4 post-pandemic work trends explained
October 6, 2022
Click here for ENGLISH

“We’re simply not the same people that went home to work in early 2020. Employees in South Africa are rethinking what they want from work and voting with their feet when these new expectations aren’t met. The challenge ahead for every organisation is to adapt to changing employee priorities while still balancing business outcomes in an unpredictable economy.” – Colin Erasmus, director of Modern Workplace and Security at Microsoft South Africa

As ons terugkyk na die afgelope paar jaar, moet werkgewers erken dat werknemersverwagtinge verskuif het en sal voortgaan om te verander namate ons vorentoe beweeg. Microsoft 365 en LinkedIn het insigte uit baie studies en produktiwiteitseine gekombineer om die Work Trend Index te skep, sodat organisasies die nuwe arbeidsmaguitdagings en sleutelinsigte kan begryp. Die indeks fokus op vier dringende neigings waarvan Suid-Afrikaanse sakeleiers in 2022 bewus moet wees.

Tendens 1 | Werknemers het ‘n nuwe “die moeite werd”-vergelyking

Die gebeure en gepaardgaande ervarings oor die afgelope twee jaar het ons prioriteite, wêreldbeskouings en identiteite hervorm en verskuif, asook die fokus geplaas op dit wat regtig belangrik is teenoor dit wat nié is nie. Werknemers het gevolglik hul “die moeite werd”-vergelyking geherevalueer. Die faktore van wat mense van hulle werk wil hê teenoor wat hulle bereid is om in ruil daarvoor te gee, het verander. Prioriteite het verskuif en volgens die Work Trend Index, is 53% van werknemers nou meer geneig om gesondheid en welstand te prioritiseer as voor die pandemie.

Die groot herskommeling is nog lank nie verby nie en die data bevestig dat afgeleë werk vir die komende jare in gewildheid sal toeneem. Baie hibriede werknemers oorweeg ‘n oorskakeling na afgeleë werk en selfs meer, afgeleë werknemers oorweeg ‘n oorskakeling na hibriede werksplekke in die volgende jaar. Dit is baie duidelik dat werknemers ‘n nuwe prioriteit het om te verseker dat hulle ‘n beter balans tussen werk en persoonlike lewe bereik.

Wenke vir organisasies: Om aan jou werknemers se verwagtinge te voldoen, sal leiers ‘n ingesteldheidverskuiwing vereis wat die ervarings van die afgelope twee jaar in ag neem, aangesien daar geen terugkeer is nie. Die leiers wat bo sal uitstyg, is diegene wat ‘n kultuur sal skep wat buigsaamheid omhels en werknemerswelstand prioritiseer deur te verstaan hoekom dit belangrik is om florerende organisasies te bou.

Tendens 2 | Bestuurders voel vasgevang tussen leierskap en werknemerverwagtinge

Bestuurders speel ‘n deurslaggewende rol in die beveiliging of vernietiging van die kultuur van ‘n organisasie, maar dit is ‘n lastige rol om te vervul wanneer hulle tussen leierskap en die verwagtinge van nuwe werknemers vasgevang voel. Dit laat hulle uiteindelik magteloos voel om die verandering te dryf wat die span nodig het. Die Work Trend Index noem dat ongeveer 54% van bestuurders voel dat leierskap in hul maatskappy uit voeling is met werknemers se verwagtinge, terwyl 74% van bestuurders gesê het dat hulle nie die invloed of hulpbronne het om die nodige veranderinge vir werknemers aan te bring nie.

Volgens bestuurders is daar ‘n duidelike ontkoppeling tussen hul leiers en werknemers, en werknemers stem saam met ongeveer 84% van werkers in verskillende streke wat sê dat hulle nie betrokke voel nie. Bestuurders verteenwoordig die brug tussen voortdurend- veranderende werknemerverwagtinge en leierskapprioriteite, maar volgens die Werktendensindeks, het die meeste van hulle nie die invloed en hulpbronne om veranderinge namens hul span aan te bring nie. Leiers het ‘n nuwe en dringende uitdaging in hierdie onsekere ekonomie en arbeidsmark om die standaard vir buigsame werk op ‘n manier te begin opbou wat besigheidsuitkomste met nuwe werknemerverwagtinge balanseer.

Wenke vir organisasies: Bestuurders beliggaam en instansieer die kultuur van organisasies die afgelope twee jaar. As bestuurders, besit hulle die sleutel om die potensiaal van werknemers en buigsaamheid te ontsluit. Rus hulle toe met die nodige hulpbronne en opleiding om die oorgang te bestuur. Leiers moet besluitneming desentraliseer en bestuurders bemagtig om veranderinge namens hul werknemer se individuele behoeftes aan te bring. Bestuurders kan hierdie templaat wat deur Microsoft verskaf word, gebruik om spanooreenkomste vir hibriede werk te skep.

Tendens 3 | Die kantoor moet die pendel werd wees

Namate die wêreld toenemend na hibriede werk oorgaan, word daar van sakeleiers vereis om die rol van die kantoor te heroorweeg en duidelikheid te skep rondom hoekom, wanneer en hoe gereeld spanne van aangesig tot aangesig bymekaar moet kom. Die Work Trend Index dui aan dat die meeste mense oor die algemeen onseker is oor wanneer en hoekom hulle weer kantoor toe moet gaan. Werknemers voel dat hulle eerder tyd met familie of geliefdes wil spandeer. Die indeks onthul ook dat min maatskappye wêreldwyd nuwe spannorme geskep het, soos om hibriede werksvergaderingetiket te definieer, om te verseker dat tyd saam met ander spanlede doelbewus is. Nuwe norme moet deur leiers gestel word om almal te help om ingesluit te voel en in staat te wees om by te dra.

Leiers moet die hoekom, wanneer en hoe van die kantoor vasstel, en dit sluit in die definieering van die doel van in-persoon samewerking, die skep van spanooreenkomste op kantoordae, en die herbesinning oor hoe die ruimte ‘n ondersteunende rol kan speel.

Wenke vir organisasies: Organisasies wat nie die nuwe voorneme aangryp wat nodig is om die rol van die kantoor te definieer nie, staan die kans om die ware voordele van hibriede werk mis te loop. Vra werknemers vir inisiatiewe wat geïnkorporeer kan word, soos byvoorbeeld “Span-Dinsdae” – waar hulle prettige spanbou-redes opmaak om kantoor toe te kom.

Tendens 4 – Buigsame werk hoef nie “altyd aan” te beteken nie

Die triljoene anonieme produktiwiteitseine regoor Microsoft 365 dui op buigsame werk in aksie. Met die nuutgevonde buigsaamheid moet maatskappye bewus wees van digitale uitputting en die noodsaaklikheid om dit te bekamp. Ten spyte van die digitale oorlading, maak mense buigsame werk hul eie, neem beheer oor hul tyd en hervorm die werksdag. Produktiwiteitspatrone in Outlook wys dat mense meer opsetlik raak oor die neem van pouses, die vermyding van dubbelbesprekings, en die vestiging van vergaderingvrye werkblokke.

Volgens Microsoft-navorsers, Mary Czerwinski en Shamsi Iqbal, is dit belangrik om buigsame werk volhoubaar te maak. Hulle het voorgestel om vergaderings tot die minimum te beperk; die soeke na geleenthede om vergaderings met spanlede te verdeel en te oorwin, spanne te vra om te oorweeg om sekere dae of tydblokke aan te wys wat vergaderingvry is, en dit ‘n spanoefening te maak om te vra of hierdie vergadering eerder in ‘n e-pos of klets gedek kan word.

Wenke vir organisasies: Spanne moet nuwe norme rondom buigsame werk skep om minder tyd aan vergaderings te bestee en mense te bemagtig om die afskakelaar te druk. Dit kan nie ‘n alleenpoging wees nie, maar ‘n spangeleide beweging om meer volhoubare, hibriede werkspraktyke te vestig.

Die afgelope paar jaar sal ‘n blywende impak op werk hê en die impak daarvan sal nog vir baie jare vorentoe gevoel word. Om hibriede werk te maak, moet leiers bestuurders bemagtig om die kultuurhouers te wees, die rol van die kantoor te heroorweeg en seker te maak dat hulle hul werknemers se nuwe “die moeite werd”-vergelyking verstaan. Soos die wêreld aanhou ontwikkel, sal organisasies wat ‘n kultuur-eerste benadering neem, bo uitstyg.

As jy deel wil wees van ons vooruitdenkende span, kontak gerus vir ons hier.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X