September 18, 2023

Beneficial ownership and the importance of filing annual returns

Beneficial ownership In response to South Africa being greylisted due to non-compliance with international standards relating to the prevention of money laundering and terrorist financing, Parliament […]
September 18, 2023

Voordelige eienaarskap en die noodsaaklikheid van indiening van jaarlikse opgawes

Voordelige eienaarskap Suid-Afrika is onlangs op die gryslys geplaas weens nie-voldoening aan die internasionale standaarde met betrekking tot die voorkoming van geldwassery en die finansiering van […]
June 18, 2020

CIPC Compliance checklist – What’s new

The Companies and Intellectual Property Commission (“CIPC”) has enhanced the Compliance Checklist, which can be accessed by logging on to the CIPC E-Services platform. From the […]
March 31, 2020

Die verpligte voltooing van die CIPC se Vraelys

Click here to ENGLISH Die Companies and Intellectual Property Commission (“CIPC”) het ‘n kennisgewing (Kennisgewing 52 van 2019) in Augustus 2019 uitgestuur waarin hulle die CIPC […]
March 20, 2020

The compulsary completion of the CIPC Compliance Checklist

Kliek hier vir AFRIKAANS The Companies and Intellectual Property Commission (“CIPC”) issued a notice (Notice 52 of 2019) in August 2019 in which they introduced the […]
June 6, 2018

Korporatiewe Beheer – Naamsveranderinge

Dit staan ʼn maatskappy of beslote korporasie vry om sy naam te verander indien verkies.  Vir maatskappye sal die naamsverandering ʼn spesiale besluit tot gevolg hê […]
April 25, 2018

Under what circumstances can a private company and/or close corporation be deregistered?

During the registration of a company or close corporation that entity acquires a legal personality. This legal personality comes to an end when the directors and/or […]
April 25, 2018

Onder watter omstandighede kan ’n privaatmaatskappy en/of beslote korporasie gederegistreer word?

Gedurende die registrasie van ’n maatskappy en/of ’n beslote korporasie verkry daardie entiteit regspersoonlikheid, welke regspersoonlikheid tot ’n einde kom wanneer die direkteure en/of lede die […]
April 6, 2018

Jaarlikse CIPC-opgawes en die gepaardgaande vorms

In terme van Artikel 33 van die Maatskappywet No. 71 van 2008 (“die Wet”) word daar van alle maatskappye en beslote korporasies vereis om jaarlikse opgawes […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X