Nuwe veranderinge aan eFiling

The effects of languishing on employee motivation and engagement
June 17, 2021
New enhancements to eFiling
June 17, 2021
Click here for ENGLISH

Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens(SAID) het onlangs hul proses rakende die oordrag van belastingtipes tussen verskillende eFiling-profiele opdateer (byvoorbeeld van uself na ‘n belastingpraktisyn, of tussen verskillende belastingpraktisyns). Die mees algemene belastingtipes is inkomstebelasting, Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) en Werknemersbelasting (LBS).

Met die bogenoemde veranderinge is dit belangriker as ooit om te verseker dat u geregistreerde besonderhede (insluitend kontakbesonderhede) op datum is.

Vir entiteite soos maatskappye en trusts beteken dit dat ‘n geregistreerde verteenwoordiger (dikwels na verwys as die openbare amptenaar of hoof trustee) vir die betrokke entiteit aangestel word en dit so toon op eFiling.

Met die indien van ‘n oordragversoek sal die geregistreerde verteenwoordiger ‘n kennisgewing ontvang wat hulle inlig rakende die hangende versoek asook die stappe wat geneem moet word om die versoek te magtig of te weier.

As deel van die bevestigingsproses moet ‘n Eenmalige Wagwoord (OTP) ingesleutel word, wat na óf die selfoonnommer óf e-posadres gestuur sal word wat aan die betrokke geregistreerde verteenwoordiger gekoppel is.

Indien geen geregistreerde verteenwoordiger aangestel word nie of hul kontakbesonderhede verouderd is, sal ons ongelukkig nie toegang tot die relevante belastingtipes kan kry nie. Dit beteken dat die geregistreerde besonderhede van beide partye eers moet opdateer voordat die belastingoordragversoek goedgekeur kan word.

Die relevante dokumente wat nodig is om ‘n geregistreerde verteenwoordiger aan te stel, sluit die volgende in:

  • Resolusie, onderteken deur alle direkteure of trustees, wat die geregistreerde verteenwoordiger van die entiteit aanstel
  • Afskrif van die registrasie- of stigtingsdokumente van die entiteit
  • ID dokumente van alle direkteure of trustees
  • Oorspronklike bankstaat, nie ouer as 3 maande nie
  • Bewys van adres van die entiteit
  • Bewys van adres van die geregistreerde verteenwoordiger

Ons moedig al ons kliënte aan om na ons uit te reik en te bevestig of die inligting wat ons tans op rekord het op datum en korrek is. U kan ons kontak by 021 840 1600 of  tax@asl.co.za.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X