Is ‘n handgeskrewe testament geldig?

COVID-19 TERS: Waar is ons nou?
March 25, 2021
Nuus van ASL personeel en ontwikkeling
March 25, 2021

 

‘n Testament moet te alle tye voldoen aan die formaliteite van ‘n geldige testament soos omskryf in artikel 2 van die Wet op Testamente 7 van 1953.

Die formaliteite sluit onder andere in:

  • Die testament moet op skrif wees, hetsy handgeskrewe of getik.
  • Die testament moet op elke bladsy onderteken word deur die testateur/testatrise en die getuies.
  • Die getuies tot die testament moet beide onverwant wees aan die testateur/testatrise.
  • Die testateur/testatrise en die twee onafhanklike getuies moet die testament in mekaar se teenwoordigheid onderteken.

Die geskrewe/getikte formaat van die testament is ‘n belangrike vereiste aangesien die Wet tans nie ‘n mondelingse testament ag as geldig nie.

Indien ‘n testament versuim om aan die formaliteite te voldoen, byvoorbeeld as erfgename die testament teken as getuies of die testament word nie volledig onderteken nie, kan die testament ongeldig verklaar word volgens die bepalings van die Wet.

‘n Testament moet voorsiening maak vir die volgende:

  • Volle name en identiteitsnommers van alle erfgename.
  • Deeglike uiteensetting van hoe die testateur/testatrise se bates vererf moet word.
  • Benoeming vir gekose voogde indien die testateur/testatrise minderjarige kinders het.
  • Benoeming van ‘n gekose opvolgende trustee wat die testateur/testatrise se sodanige amp sal beklee.
  • Benoeming van ‘n eksekuteur wat die boedel van die testateur/testatrise gaan beredder met afsterwe.

Indien u enige vrae sou hê ten opsigte van die inhoud van hierdie artikel, kontak gerus Jacques Potgieter (jacquesp@asl.co.za) of u verhoudingsdirekteur.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X