Finansiële emigrasie

Pligte van ‘n Eksekuteur
August 29, 2019
ASL verjaarsdag
August 29, 2019

Hierdie artikel volg op ons vorige artikel rakende belasting op buitelandse indiensnemingsinkomste (meer algemeen bekend as “expat tax”).

Daar is ‘n algemene wanpersepsie dat, ten einde nie as ‘n inwoner vir belastingdoeleindes in Suid-Afrika geag te word nie, dit nodig is om finansieel uit Suid-Afrika te emigreer. Finansiële emigrasie (FE) kan plaasvind wanneer ‘n Suid-Afrikaanse inwoner beplan om permanent in ‘n ander land te gaan woon. Dit is egter nie ‘n voorvereiste om te emigreer vir belastingdoeleindes nie, en waarborg ook nie dat die persoon nie-inwoner (vir belastingdoeleindes) status na FE sal verkry nie.

FE is ‘n formele aansoek aan die Suid-Afrikaanse Reserwebank (SARB) om as nie-inwoner vir valutabeheer-doeleindes geag te word. ‘n Suid-Afrikaanse inwoner word, vir valutabeheer-doeleindes, gedefinieer as enige persoon wat permanent in Suid-Afrika gevestig of geregistreer is.

In kort beteken finansiële emigrasie slegs dat die SARB jou nie meer as ‘n inwoner van Suid-Afrika ag nie.

‘n Groot trekpleister vir baie mense is dat hulle toegang tot hul aftree-annuïteit in Suid-Afrika kan verkry en na die buiteland kan oorplaas, selfs voordat hulle die ouderdom van 55 bereik.

Individue wat finansieel geëmigreer het sal in aanmerking kom vir die volgende:

  • ‘n Buitelandse kapitaaltoelaag van R20-miljoen per kalenderjaar vir ‘n gesinseenheid of R10-miljoen per kalenderjaar vir ‘n enkeling.
  • Genoteerde en/of ongenoteerde sekuriteite kan uitgevoer word in die plek van, of as deel van die bogenoemde buitelandse kapitaaltoelaag, onderhewig daaraan dat die waarde die markwaarde is ten tyde van die gebruik daarvan.
  • Emigrante mag ook persoonlike- en huishoudelike besittings uitvoer, insluitend motorvoertuie, sleepwaentjies, motorfietse en muntstukke per gesinseenheid of enkeling, binne ‘n totale versekerde waarde van R2 miljoen.

‘n Voorvereiste vir FE uit Suid-Afrika is dat jou Suid-Afrikaanse inkomstebelastingsake in orde en op datum moet wees. Die volgende proses moet gevolg word om emigrasie formaliteite te finaliseer:

  1. Voltooiing van ‘n MP336(b) vorm.
    • Dit is ‘n vorm waarop al jou bates ten tyde van jou emigrasie gelys word.
    • Sodra die vorm voltooi is moet dit aan die Gemagtigde Handelaar (jou bank) getoon word vir stawing en waarmerking.
  2. Aansoek om ‘n Belastingklaringsertifikaat vanaf die SAID vir emigrasiedoeleindes.
  3. Indiening van die MP336(b)-vorm en Belastingklaringsertifikaat aan die Gemagtigde Handelaar wat die aansoek by die SARB sal indien.

Ons nooi u uit om met ons belastingafdeling in verbinding te tree vir enige verdere navrae rakende FE of indien u hulp benodig met die proses. U kan ons kontak by 021 840 1600 of per epos by tax@asl.co.za.

ASL
ASL
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X