Eerste administratiewe boete opgelê met betrekking tot die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, 2013 (“POPIA”)

Strenger fokus op trust opgawes in 2023
September 18, 2023
Waarom is ‘n testament belangrik?
September 18, 2023

In die hedendaagse digitale landskap het bekommernisse oor kuberveiligheid, privaatheid en die beskerming van persoonlike inligting die middelpunt van belangstelling ingeneem. Die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting van Suid-Afrika, (POPIA), wat op 1 Julie 2021 in werking getree het, sit individue se grondwetlike reg op privaatheid uiteen. Hierdie wet beskerm nie net persoonlike inligting nie, maar verseker ook die verantwoordelike uitruil van inligting.

Wat beskou POPIA as persoonlike inligting? In ooreenstemming met POPIA verwys persoonlike inligting na data wat verband hou met ‘n identifiseerbare, lewende individu, en indien van toepassing, ‘n identifiseerbare, bestaande regsentiteit.

Volgens POPIA is dit toelaatbaar om persoonlike inligting te verwerk wanneer die betrokke persoon toestemming gee, tensy die individu ‘n bestaande kontraktuele ooreenkoms met ‘n organisasie het wat vereis dat hul persoonlike data verwerk word, of wanneer daar regsgronde is vir die insameling of verwerking van sulke inligting.

Wat is die gevolge van nie-nakoming van POPIA? Versuiming om aan POPIA te voldoen, kan lei tot boetes wat tot R10 miljoen kan beloop. Daarbenewens kan strafmaatreëls, insluitend sanksies of selfs gevangenisstraf van tot ‘n dekade, opgelê word vir spesifieke oortredings wat deur verantwoordbare individue gepleeg is.

Sedert die wet in werking getree het, is die Inligtingsreguleerder aktief betrokke by die toepassing van POPIA wat op 3 Julie 2023 gelei het tot die eerste oplegging van ‘n administratiewe boete van R5 miljoen teen die Departement van Justisie en Konstitusionele Ontwikkeling.

ASL het reeds in 2018 stappe in werking gestel om die digitale omgewing met die beste praktyke te belyn, met spesifieke klem op “privaatheid deur ontwerp”. Die proses is in oorleg met regsspesialiste en konsultante geneem om ‘n stewige raamwerk te verseker. Die firma se toewyding tot digitale transformasie het uitgebrei na interne operasionele prosesse, waar beleide soos Kuberbeleid, Privaatheidsbeleid en die Risiko Reaksieplan opgedateer is om nie net aan die nakoming hiervan te voldoen nie, maar ook om personeel bewus te maak van die beskerming van kliëntinligting.

Kliënte van ASL kan gerus wees in die wete dat die firma toegewyd is om ‘n professionele diens te lewer met betrekking tot die beskerming van privaatheid en persoonlike inligting.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X