Wills and divorce
June 9, 2023
ASL Staff News
June 9, 2023

Click here for ENGLISH

Gedurende 2023 loods ons ‘n kwartaalikse personeelinisiatief, ten doel om werk-lewe balans te kweek, gemeenskapsbetrokkenheid te dryf, sowel as sosiale geleenthede om spanwerk te bevorder.

In Februarie is die #ASLMove uitdaging as ons eerste personeelinisiatief vir 2023 geloods. Daar is vir almal voorsiening gemaak en deelname kon plaasvind in die ASL Runners of ASL Strollers groepe. Die uitdaging het op 01 Februarie afgeskop en vanuit die staanspoor was daar strawwe kompetisie, nie net tussen die deelnemers nie, maar ook teen die genadelose Suidooster wat kenmerkend in Februarie amok saai. Dit was daarom glad nie vreemd om in Gordonsbaai op ’n roete weg te spring, net om in Kuilsrivier met ’n Strava-lesing van -25km op te eindig nie!

Die ASL Runners het ’n allemintige 1 275 kilometers kafgedraf met die ASL Strollers wat ’n ewe merkwaardige 654 kilometers afgelê het. Die uitdaging is afgesluit deur ‘n prysuitdelingsfunksie en die onderskeie pryswenners in die volgende kategorieë in aangewys:

  1. Meeste kilometers gedraf: Sané Stoman met ’n totaal van 340.5 kilometers;
  2. Meeste kilometers gestap: Esna Groenewald met ’n totaal van 218.16 kilometers;
  3. Beste aangetrek volgens tema: Pieter Aucamp & Esna Groenewald
  4. Beste vordering: Esna de Kock
  5. Beste foto vir sosiale media: Andries Mulder

Dankie aan elkeen wat aan die uitdaging deelgeneem het, asook die getroue ondersteuners wat geesdriftig aangemoedig het! Ten spyte van die blase, eelte en ander beserings, is die deelnemers dit eens dat hul stresvlakke gedaal en slaapkwaliteit en gemoedstoestand oor die algemeen verbeter het wat perfek inskakel by ons doelwit om ’n gesonde werk-lewe-balans te ondersteun. Behou die momentum en hou die tekkies teen die teer!

Personeelnuus

As firma heg ons betekenis aan ons WTRAC waardes (akroniem vir Work Ethic, Teamwork, Relationship, Attitude & Client Centric). Gedurende die maande Mei tot September, identifiseer ons maandeliks ‘n waarde, waarna ons verwys as Waardes in Aksie, ten doel om die betrokke waarde in fokus te bring en algemene bewustheid te skep. Gedurende Mei was ons fokus op Work Ethic, en is personeel uitgenooi om te deel wat hierdie waarde vir hulle beteken, maar so ook wat nodig is van ander om die waarde uit te leef. Ons glo dat ons WTRAC waardes die rigtingwyser vir ons gedrag en interaksies met kollegas en kliënte ondersteun. As sulks is ons geweldig trots daarop dat die hele firma poog om die waardes te leef en te verweef in ons bestaande praktyke.

Die gesegde lui “Romanse is die versiersuiker, maar liefde is die koek”. By ASL is daar geen tekort aan koeke of versiersuiker nie! Ons deel graag in die vreugde van die volgende personeel se troues en verlowings die afgelope ses maande:

  • Charné Pietersen wat op 2 Maart verloof geraak aan haar matriekvakansie liefde, Le Roux.
  • Niel de Bruin en Barbara Doyer wat op 22 April die knoop deurgehaak het asook Bianca Veldsman en Arlindo Gomes wat op 17 Junie hul Facebookstatus kon verander na “getroud”.

Ons wens hulle ‘n leeftyd van versiersuiker & koek toe!

Die ASL werwingspan het op 2 Mei die Noordwes Universiteit (NWU) se loopbaandag in Potchefstroom bygewoon, waar ons onder meer studente vir onderskeie klerkskap geleenthede by die firma gewerf het. Die Pukke se Loopbaankantoor het ons weereens besonder welkom laat voel en kon ons vir die eerste keer in drie jaar weer in persoon met studente in verbinding tree om loopbaangeleenthede te bemark.

Verder is ons opgewonde vir die in-persoon loopbaandag by die Stellenbosch Universiteit (SU) binnekort op 14 Augustus 2023. Kontak gerus talent@asl.co.za om aansoek te doen vir enige beskikbare permanente posisies of klerkskapgeleenthede by die firma.

Gelukwensings | Studies:

Ons wens graag die volgende personeellede geluk met hul uitsonderlike akademiese prestasies.

Adrian Louw, Andries Mulder en Elma Coetzee, SAIPR klerke wat ook gelyklopend hul Bestuursrekeningkunde kwalifikasie voltooi deur die Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), het in Februarie 2023 die finale CIMA strategiese gevallestudie geslaag. Verder het Casper Gous, ‘n finale jaar SAIPR klerk, sy CIMA bestuursvlak gevallestudie geslaag in Februarie 2023 en voltooi tans die CIMA strategiese vlak gevallestudie.

Verder wens ons ook die volgende personeel geluk met die voltooiing van die eerste raadseksamen ten einde te kan registreer as ‘n geoktrooieerde rekenmeester by die SAIGR. Hierdie groep het tydens Januarie 2023 die eerste assessering in aanvanklike professionele bevoegdheid (tans bekend as Initial Test of Competence (ITC), voorheen bekend as “raad 1”), voltooi.

 

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X