2020 belastingindiening-seisoen weens COVID-19

COVID-19 Tax relief measures
June 18, 2020
2020 Tax filing season due to COVID-19
June 18, 2020
Click here for ENGLISH

Op 5 Mei 2020 het die Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (“SAID”), Edward Kieswetter, die sleutelveranderinge aan die komende seisoen vir die indiening van persoonlike belasting aangekondig wat drie fases sal behels.

Fase een – Werkgewer indiening (15 April 2020 tot 31 Mei 2020)

Daar is gelet daarop dat werkgewers se nakoming met werknemersbelasting (LBS) van kardinale belang sou wees en dat daar ‘n hernude fokus by die SAID sou wees om te verseker dat alle werkgewers ten volle aan die vereistes van hul indiening en betalingsverpligtinge voldoen. Werkgewers, saam met ander verskaffers van derdeparty-inligting, het die verantwoordelikheid om te verseker dat hulle teen die einde van Mei 2020 ten volle moet voldoen ingevolge hul indiening en betalingsverpligtinge.

Fase twee – Opdatering van belastinglêer (1 Junie 2020 tot 31 Augustus 2020)

  1. Belastingbetalers word versoek om die SAID te skakel om te verseker dat hul geregistreerde besonderhede op datum is. Dit sluit bankbesonderhede en adresveranderings in.
  2. Gedurende hierdie fase sal ‘n beduidende aantal belastingbetalers outomatiese assesserings ontvang en sal aan hulle die geleentheid gegun word om hul aanvaarding van die assesseringsuitkoms volgens die SAID te bevestig.
  3. Individue wat nie verplig is om belastingopgawes in te dien nie, sowel as individue wat eers verplig is om tydens fase drie in te dien, sal tydens fase twee in kennis gestel word.

As jou belastingpraktisyn het ons toegang tot hierdie geregistreerde besonderhede, en ons nooi ons kliënte uit om ons te kontak om te bevestig dat jou huidige besonderhede op die SAID-stelsel korrek gereflekteer word. Ons nooi ook ons kliënte wat ‘n outomatiese assessering ontvang om dit te stuur na tax@asl.co.za om ons in staat te stel om die akkuraatheid van die assessering te bevestig.

Fase drie – Werknemer indiening (1 September 2020 tot 31 Januarie 2021)

  1. Nie-voorlopige belastingbetalers en individue wat nie die uitslag van ‘n outomatiese assessering aanvaar het nie, word vereis om belastingopgawes tussen 1 September en 16 November 2020 in te dien.
  2. Nie-voorlopige belastingpligtiges wat van geriewe by die SAID tak gebruik maak, het tot 22 Oktober 2020 om hul belastingopgawes in te dien.
  3. Voorlopige belastingpligtiges wat nie die uitslag van ‘n outomatiese assessering aanvaar nie, word vereis om hul belastingopgawes in te dien wanneer hulle gereed is, maar teen nie later as 31 Januarie 2021 nie.

Maatskappye en beslote korporasies is nie onderhewig aan die bogenoemde sperdatums nie. Sodanige entiteite moet hul inkomstebelastingopgawes 12 maande na jaareinde indien.

Neem kennis dat nie alle individue verplig word om ‘n inkomstebelastingopgawe in te dien nie. Byvoorbeeld, natuurlike persone is vrygestel van sodanige indiening indien hul enigste inkomste verdien word in die vorm van ‘n salaris van ‘n enkele werkgewer gedurende die jaar (nie meer as R350 000) en inkomste verkry uit rente vir daardie persoon ook minder as R23 800 was (of R34 500 indien die persoon ouer as 65 is). Hierdie vrygestelde individue kan egter steeds ‘n opgawe indien om voordeel te trek uit belastingaftrekkings, wat geëis moet word op die ingediende opgawe.

ASL
ASL
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X